Polecamy

Przewodnik polsko-ukraińskiPrzewodnik polsko-angielski

HISTORIA ADMINISTRACJI
W GMINIE
SOKOŁÓW
MAŁOPOLSKI

Portal MapowyINFORMACJA DOTYCZĄCA POLITYKI PLIKÓW COOKIES

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszych serwisach, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies.Informacja o sesji Rady Miejskiej w Sokołowie Młp.
pią 22 kwi 2016

RADA MIEJSKA W SOKOŁOWIE MŁP. informuje, że w dniu 27 kwietnia 2016 r. (środa) o godz. 13:00 w sali klubowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Sokołowie Młp.

Porządek obrad:
 1. Funkcjonowanie placówek służby zdrowia na terenie miasta i gminy.
 2. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 Gminy Sokołów Młp.
 3. Podjęcie uchwał
 4. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 5. Informacja o pracy Burmistrza.
 6. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Andrzej Pasierb

Wersja do druku


Wystawa - Sokołów Małopolski - poszukiwanie tożsamości miasta
pon 18 kwi 2016

 BURMISTRZ GMINY I MIASTA SOKOŁÓW MŁP.
MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY SPORTU I REKREACJI W SOKOŁOWIE MŁP.
POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA

SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ NA WYSTAWĘ PRAC STUDENTÓW ARCHITEKTURY POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ

SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI
"POSZUKIWANIE TOŻSAMOŚCI MIASTA"

WYSTAWA BĘDZIE OTWARTA W DNIACH
16.04.2016, GODZ. 16.00-20.00,
18-22.04.2016, GODZ. 7.00-17.00,
23.04.2016, GODZ. 16.00-20.00,
25.04.2016, GODZ. 7.00-9.00

W SALI KLUBOWEJ MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU I REKREACJI W SOKOŁOWIE MŁP.

Plakat

Wersja do druku


Zawiadomienie
pią 08 kwi 2016

RO.6871.3.2016
Sokołów Małopolski, 8.04.2016 r.


Właściciele lasów należących do osób fizycznych na terenie Gminy Sokołów Małopolski , wszyscy


ZAWIADOMIENIE

Dotyczy: Wyłożenia do publicznego wglądu Projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu osób fizycznych dla Gminy Sokołów Małopolski.

          Zawiadamiam, że w trybie art. 21 ust. 4 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (jednolity tekst: Dz. U. 2011 r. Nr 12 poz. 59 z późn. zm.) w Urzędzie Miasta w Sokołowie Małopolskim na okres 60 dni zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt uproszczonego planu urządzenia lasów stanowiących własność osób fizycznych. W terminie 30 dni od wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu w miejscu jego wyłożenia. Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków.
         W dniu 11 maja 2016 r w godz. 9:00 - 15:00 w sali klubowej Miejskiego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim, ul. Lubelska 5, upoważniony przedstawiciel wykonawcy planu tj. KRAMEKO spółka z o.o. Kraków, w ramach konsultacji społecznych, będzie zainteresowanym właścicielom lasów udzielał informacji i składał wyjaśnienia do zapisów zawartych w wyłożonym planie.
        Zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy o lasach (jednolity tekst: Dz.U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435 z późn. zm.) dane zawarte w uproszczonym planie urządzenia lasów będą podstawą naliczenia podatku leśnego.

Otrzymują :
 • Właściciele lasów należących do osób fizycznych na terenie Gminy Sokołów Młp.
 • Aa.

Wersja do druku


Komunikat ARiMR w sprawie wniosków w ramach Działania: "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników"
czw 07 kwi 2016

Wersja do druku


Rodzina 500 plus
pią 18 mar 2016

Wersja do druku


Informacja o sesji Rady Miejskiej w Sokołowie Młp.
śro 16 mar 2016

RADA MIEJSKA W SOKOŁOWIE MŁP. informuje, że w dniu 30 marca 2016 r. (środa) o godz. 13:00 w sali klubowej Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Sokołowie Młp.
Porządek obrad:
 1. Ocena stanu dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych na terenie miasta i gminy.
 2. Podjęcie uchwał.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o pracy Burmistrza.
 5. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Andrzej Pasierb

Wersja do druku


Podsumowanie Programu Osłonowego 2015 r.
czw 25 lut 2016

Profilaktyka to najlepsza taktyka

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górnie w okresie od sierpnia do listopada 2015 r. realizował Program Osłonowy "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" - Edycja 2015 pod nazwą "PROFILAKTYKA TO NASZA TAKTYKA". Powyższy projekt finansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Powiat Rzeszowski pozwolił na podjęcie wielu działań profilaktycznych i edukacyjnych skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych zamieszkujących teren Powiatu Rzeszowskiego. Wszelkie działania realizowane w projekcie ?PROFILAKTYKA TO NASZA TAKTYKA? związane były przede wszystkim z profilaktyką dotyczącą zjawiska przemocy w rodzinie oraz wsparciem kompetencji osób pracujących z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie.

W projekcie "PROFILAKTYKA TO NASZA TAKTYKA" zorganizowano spektakle teatralno-profilaktyczne ukierunkowane na przeciwdziałanie agresji dla uczniów klas 1-3 i 4-6 z 5 szkół podstawowych z terenu Powiatu Rzeszowskiego. Szkoły biorące udział w projekcie to: Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Borku Starym, Szkoła Podstawowa w Kielnarowej, Zespół Szkół w Wysokiej Głogowskiej, Zespół Szkół nr 2 w Stobiernej oraz Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Kamieniu Prusinie. Spektakle zostały zrealizowane od 07.10.2015 r. do 09.10.2015 r. i obejrzało je w sumie ok 600 uczniów. Spektakle przygotował i wystawił Teatr "Kurtyna" z Krakowa. W powyższych szkołach zostały również przeprowadzone szkolenia dla kadry pedagogicznej mające na celu nabycie umiejętności diagnozy ucznia jako ofiary przemocy oraz przedstawienie sposobów postępowania z dzieckiem krzywdzonym, a także w sytuacjach kryzysowych związanych z przemocą. Szkolenia zostały poprowadzone przez Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne "SELF" s. c. i wzięło w nich udział w sumie 25 osób pracujących z dziećmi i młodzieżą szkolną m.in. pedagodzy szkolni, nauczyciele i wychowawcy. W każdej ze szkół odbyło się 3 spotkania, każde po 3 godzin zegarowe. W szkołach podstawowych podczas wywiadówek przygotowano także spotkania grupowe oraz indywidualne dla rodziców, które poprowadził psycholog - Pani Elżbieta Gruca-Bielenda. Podczas każdego ze spotkań z rodzicami - trwającego po ok 45 min. - psycholog przybliżył rodzicom uczniów tematykę związaną z radzeniem sobie z formami agresji i przemocy wśród dzieci, skutkami przemocy, cyberprzemocą oraz przedstawił krótko prawidłowe metody wychowawcze jakie powinni stosować rodzice w stosunku do swoich dzieci. Po każdej z pogadanek psycholog pełnił 2-godzinny dyżur podczas którego rodzice mogli skorzystać z rozmowy indywidualnej i porad psychologicznych.

Kolejnym działaniem było zorganizowanie spotkań "Klubu dla rodziców i dzieci", które były prowadzone przez pracowników OIK w Górnie oraz przez specjalistów: fotografa i instruktora tańca. "Klub dla rodziców i dzieci" stał się miejscem, w którym rodzice mogli spędzić wspólnie czas ze swoimi pociechami w sposób efektywny i ciekawy, miejscem gdzie mogli spotkać się z innymi rodzicami i podzielić się swoimi radościami, a także poszukać wsparcia kiedy pojawią się problemy. W sumie odbyło się 5 spotkań Klubu po około 3 godziny zegarowe, które miały miejsce w OIK w Górnie od sierpnia do listopada 2015 r. W szkoleniu wzięło udział 20 osób w tym 8 rodziców i 12 dzieci w wieku od 2-10 lat. Wszyscy uczestnicy zamieszkują teren Powiatu Rzeszowskiego (gminę Sokołów Małopolski, gminę Kamień oraz gminę Głogów Małopolski). Podczas ostatniego spotkania Klubu najbardziej wyczekiwanym punktem programu było uroczyste wręczenie dzieciom i rodzicom upominków w postaci książek i gier rodzinnych oraz dyplomów dla "Super Mamy" i "Super Dziecka". Uroczystego wręczenia upominków dokonali Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie - Pani Agnieszka Gabrowska oraz pracownicy OIK w Górnie.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górnie w ramach projektu przygotował również cykl szkoleniowy na temat wypalenia zawodowego, stresu oraz radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie z terenu Powiatu Rzeszowskiego. Szkolenie składało się z 4 spotkań - każde trwalo 6 godzin zegarowych - które odbywały się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie. W szkoleniu wzięło udział łącznie 16 osób pracujących w Ośrodkach Pomocy Społecznej z gminy Trzebownisko, Hyżne, Głogów Małopolski, Krasne, Boguchwała, Sokołów Małopolski, Dynów, Chmielnik, a także pracownicy PCPR w Rzeszowie oraz OIK w Górnie.
W ramach projektu "PROFILAKTYKA TO NASZA TAKTYTKA" przygotowano także materiały promocyjne związane z działalnością OIK tj. długopisy i ulotki oraz poradnik "ODCIENIE RODZICIELSTWA. Kilka rad jak być dobrym rodzicem", który został opracowany przez pracowników OIK w Górnie. Powyższe materiały promocyjne zostały rozdysponowane dla wszystkich osób biorących udział w działaniach projektowych. Wierzymy, że projekt "PROFILAKTYKA TO NASZA TAKTYKA" przyczynił do zwiększenia oddziaływań profilaktycznych związanych przede wszystkim z zapobieganiem przemocy i agresji, a także pozwolił na wzmocnienie działań edukacyjnych związanych z szerzeniem wiedzy na temat pracy z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie.
Dziękujemy wszystkim osobom za udział i wsparcie podczas realizacji projektu.


Aleksandra Skiba
Pracownik Socjalny w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Górnie

Wersja do druku


Informacja o sesji Rady Miejskiej w Sokołowie Młp.
śro 17 lut 2016

RADA MIEJSKA W SOKOŁOWIE MŁP. informuje, że w dniu 24 lutego 2016 r. (środa) o godz. 13:00 w sali klubowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Sokołowie Młp.
Porządek obrad:
 1. Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.
 2. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na 2016 rok.
 3. Zatwierdzenie planów pracy Komisji na 2016 rok.
 4. Podjęcie uchwał.
 5. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 6. Informacja o pracy Burmistrza.
 7. Sprawy różne i wolne wnioski.
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Andrzej Pasierb

Wersja do druku


Informacja
pią 05 lut 2016

Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim informuje, że nasadzenia drzew i krzewów na gruntach zmelioryzowanych bezwzględnie muszą odbywać się  z uwzględnieniem niebezpieczeństwa zarastania przekroju sączków korzeniami i występowania zjawiska wtórnego zabagnienia zmelioryzowanego terenu oraz gruntów sąsiednich.

Użytkownicy gruntów, przed założeniem plantacji drzew, krzewów (w tym wikliny) powinni uzgodnić ich lokalizacje oraz sposób zabezpieczenia urządzeń melioracyjnych z właściwą spółka wodną, w celu uniknięcia niepożądanych skutków tych nasadzeń. Dotyczy to terenów zmelioryzowanych, objętych działalnością spółek wodnych.

Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne  (t.j. Dz.U.2015.469 z późn. zm.) utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, do których zaliczają się m.in. drenowania, należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej - do tej spółki (drenowania jako urządzenia służące kształtowaniu zasobów wodnych oraz korzystaniu z nich zaliczają się do urządzeń wodnych). Jeżeli obowiązek ten nie jest wykonywany, wówczas szczegółowe zakresy i terminy wykonywania tego obowiązku ustala starosta w drodze decyzji (przywrócenie do stanu poprzedniego, likwidacja szkód i inne).

Jednocześnie ten, kto wbrew obowiązkowi nie utrzymuje w należytym stanie urządzeń wodnych, podlega karze grzywny, a postępowanie w tych sprawach prowadzone jest na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia zgodnie z art. 193 i 195 ustawy prawo wodne. Działania o których mowa powyżej są zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2 (art. 190 ustawy prawo wodne).

Wersja do druku


Ferie 2016 dzieci (od 5-15 lat) w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.
śro 03 lut 2016

Plakat

Wersja do druku


Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne
czw 28 sty 2016

Szanowni Państwo, w związku z trwającym naborem wniosków w konkursie grantowym organizowanym w ramach projektu "Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne" operatorzy konkursu zapraszają do składania wniosków aplikacyjnych.

W ramach konkursu w młode organizacje pozarządowe (które zostały wpisane do KRS-u lub innego rejestru nie wcześniej niż 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku), grupy nieformalne i grupy samopomocowe z województwa podkarpackiego mają szansę na pozyskanie od 2 000 zł do 5 000 zł na realizację inicjatyw wpisujących się w sferę działalności pożytku publicznego.

Pula środków, która zostanie przekazana na inicjatywy lokalne w 2016 roku wynosi 500 650 zł.

Inicjatywy muszą trwać minimum 60 dni i być realizowane w okresie od 1 kwietnia do 15 października 2016 roku. Aby wziąć udział w konkursie, należy złożyć wniosek w wersji elektronicznej do dnia 29 lutego 2016 roku.

Informacje dotyczące naboru i procedur konkursowych wraz z wnioskiem o dofinansowanie dostępne są na stronie: http://www.podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl/

Zachęcamy do udziału w spotkaniach informacyjnych, w trakcie których przybliżymy wszystkim zainteresowanym kwestie formalne związane z aplikowaniem o środki oraz porozmawiamy o pomysłach na projekty.

Termin spotkania:
 • 2 lutego br. dla powiatu rzeszowskiego w godz. 14:00:16:30, w Sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, al. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów.

Osoby zainteresowane mogą zgłosić chęć udziału w spotkaniu do dnia 29 stycznia br., za pośrednictwem aktywnego formularza na stronie http://goo.gl/forms/H0T2jCs1ji

Do udziału w spotkaniach zaprasza Marta Żurek - koordynatorka projektu Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne realizowanego przez Fundację Generator Inspiracji na obszarze: m. Rzeszów, powiaty: rzeszowski, łańcucki, sanocki, leski, bieszczadzki. Kontakt: 504 015 202, m.zurek@fgi.org.pl


Więcej informacji o projekcie oraz spotkaniach informacyjnych na terenie innych powiatów znajdują się na stronie: www.podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl. Operatorami programu na terenie województwa podkarpackiego są: Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, Fundacja Generator Inspiracji, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej".

Marta Żurek Koordynatorka projektu Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie inicjatywy Lokalne
Obszar działania: m. Rzeszów, powiat rzeszowski, łańcucki, sanocki, leski, bieszczadzki Fundacja Generator Inspiracji
Futoma 168,
36-030 Błażowa
www.fgi.org.pl
kom. 504 015 202

Wersja do druku


Kabaret Marcina Dańca
wto 19 sty 2016

 
Szanowni Państwo KABARET MARCINA DAŃCA
wraz z AGENCJĄ ARTYSTYCZNĄ "JOANNA"
serdecznie zapraszają Państwa na swój nowy program
Występ odbędzie się 12 marca 2016, o godz. 20:00
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, ul. Lubelska 5 w SOKOŁOWIE MAŁOPOLSKIM


Marcin Daniec - wszystkim znany i niezwykle popularny krakowski artysta kabaretowy, autor programu "Marzenia Marcina Dańca", zdobywca 4 Telekamer (w tym złotej Telekamery). Marcin Daniec urodził się 1 października 1957 roku. W roku 1981 został magistrem wychowania fizycznego. Trzy lata później Daniec wraz z Krzysztofem Januszem stworzył kabaret "Takich Dwóch". Ponadto współpracował regularnie z kabaretami "Pod Egidą" i "Wały Jagiellońskie". W 1994 roku Marcin Daniec postanowił występować samodzielnie i tak dzieje się do dnia dzisiejszego. Dzięki współpracy z wieloma kabaretami i instytucjami kulturalnymi oraz dzięki występom w wielu programach telewizyjnych, Marcin Daniec zdobył sobie dużą popularność. Serdecznie zapraszamy!

Plakat
Czas trwania programu to 1,5 godziny. Cena biletu wynosi 55 zł Indywidualnie bilety można nabyć pod numerem tel.: 603-681-921 lub na stronie www.biletynakabarety.pl Zamówienia zbiorowe przyjmujemy pod numerem tel. (41) 361-80-47.
Bilety wraz z fakturą dostarczamy na miejsce pod wskazany adres, płatność za faktury Agencja Artystyczna "Joanna" Ul. Sadowa 7, 25-028 Kielce, tel.: 41 361-80-47, fax.: 41 361-26-13, NIP: 959-082-05-64 www.ajoanna.com. e-mail: kabarety@ajoanna.com do uzgodnienia.

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!!!

Wersja do druku


Informacja
śro 30 gru 2015

W dniu 31 grudnia 2015 r. Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Młp., czynny jest do godziny 13:00.

Wersja do druku


VIII Koncert Kolęd i Pastorałek
śro 30 gru 2015

Ksiądz Proboszcz Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Sokołowie Młp. Sanktuarium Matki Bożej Królowej Świata-Opiekunki Ludzkich Dróg Chór Parafialny z Sokołowa Młp. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. serdecznie zapraszają na VIII Koncert Kolęd i Pastorałek w dniu 6 stycznia 2016, godz. 16.00 Sanktuarium Matki Bożej Królowej Świata Opiekunki Ludzkich Dróg w Sokołowie Młp.

Plakat
WYSTĄPIĄ: CHÓR PARAFIALNY Z SOKOŁOWA MAŁOPOLSKIEGO CHÓR MŁODZIEŻOWY Z KRZYWEJ WSI z towarzyszeniem orkiestry IZABELA PIERSIAK - sopran BEATA KRASKA - sopran SEBASTIAN LESICZKA ? dyrygent
SPONSOR: Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Młp.
PATRONAT MEDIALNY: ?Radio Via? - Katolickie Radio Rzeszów Polskie Radio Rzeszów

Wersja do druku


Informacja o sesji Rady Miejskiej w Sokołowie Młp.
czw 17 gru 2015

RADA MIEJSKA W SOKOŁOWIE MŁP. informuje, że w dniu 30 grudnia 2015 r. (środa) o godz. 9:45 w sali Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Młp. odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Sokołowie Młp. Porządek obrad:
 1. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokołów Młp. na lata 2016-2021
 2. Uchwalenie budżetu Gminy Sokołów Młp. na 2016 rok. (odczytanie projektu uchwały budżetowej, odczytanie opinii poszczególnych Komisji Rady, odczytanie opinii w sprawie projektu budżetu Komisji do Spraw Gospodarczych, Budżetu, Finansów i Rolnictwa, odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej, przedstawienie stanowiska Burmistrza Gminy i Miasta w sprawie opinii Komisji do Spraw Gospodarczych, Budżetu, Finansów i Rolnictwa i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, głosowanie nad uchwałą budżetową).
 3. Podjęcie uchwał.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Informacja o pracy Burmistrza.
 6. Sprawy różne i wolne wnioski.
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Andrzej Pasierb

Wersja do druku


Informacja
czw 10 gru 2015

Informacja z dnia 10 grudnia 2015 r. o przystąpieniu do wyboru dodatkowego ławnika do Sądu Okręgowego w Rzeszowie na kadencję od 2016 r. do 2019 r.

Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Małopolski informuje, że Rada Miejska w Sokołowie Małopolskim przystępuje do wyboru: jednego ławnika do Sądu Okręgowego w Rzeszowie, do orzekania w sprawach cywilnych lub karnych, na kadencję od 2016 r. do 2019 r.

Pełna treść informacji

Wersja do druku


Wyniki konsultacji społecznych
pon 30 lis 2015

W dniu 29 listopada 2015 r. odbyły się w miejscowości Trzebuska Katy konsultacje społeczne. W głosowaniu wzięło udział 214 osób uprawnionych do głosowania, w tym 188 osób opowiedziało się za zmianą nazwy miejscowości na Kąty Trzebuskie. Przeciwnych takiej zmianie było 25 osób, jeden głos był nieważny.

Wersja do druku


Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej
wto 17 lis 2015

RADA MIEJSKA W SOKOŁOWIE MŁP. informuje: że w dniu 25 listopada 2015 r. /środa/ o godz. 13:00 w sali klubowej Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Sokołowie Młp.
Porządek obrad:
 1. Informacja o realizacji inwestycji na terenie miasta i gminy.
 2. Podjęcie uchwał.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o pracy Burmistrza.
 5. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Andrzej Pasierb

Wersja do druku


Konsultacje społeczne
wto 17 lis 2015

W dniu 29 listopada 2015 roku w miejscowości Trzebuska Kąty zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne. Mieszkańcy będą mogli wypowiedzieć się, czy są za zmianą aktualnej nazwy miejscowości Trzebuska Kąty na Kąty Trzebuskie, poprzez wyrażenie swojej opinii na karcie konsultacyjnej. Konsultacje odbędą się w godzinach od 8:00 do 20:00 w Świetlicy Wiejskiej, Trzebuska Kąty 625.
Pytania w tej sprawie można kierować do Sekretarza Gminny i Miasta Sokołów Małopolski, pokój nr 10 w budynku urzędu przy ul. Rynek 1, tel. 177729019 w.41, sekretarz@sokolow-mlp.pl.

Plakat

Wersja do druku


Mikołajki
wto 10 lis 2015

MIKOŁAJKI
4 grudnia 2015 r., godz. 17.00
w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.

Plakat
w Programie:
Pełne humoru interaktywne show dla dzieci i całych rodzin, pt. "ŚNIEŻYNKA I KUCYK BILLY"-zabawy, taniec, dowcipne dialogi, dynamiczne piosenki, fantastyczne konkursy oraz WRĘCZENIE PREZENTÓW PRZEZ MIKOŁAJA. Czas trwania programu ok. 1,5 h.

Koszt 5 zł od dziecka (płatne przy wejściu).
Zainteresowanych rodziców/opiekunów prosimy o kontakt z MGOKSiR w Sokołowie Młp. w godz. 7.00-20.00 w celu uzyskania szczegółowych informacji

Wersja do druku


Idź do strony  [1] 2 3 ... 18 19 20
Kategorie aktualności