Polecamy

Przewodnik polsko-ukraińskiPrzewodnik polsko-angielski

HISTORIA ADMINISTRACJI
W GMINIE
SOKOŁÓW
MAŁOPOLSKI

Portal MapowyObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 08 listopada 2017
pią 10 lis 2017

W sprawie Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 08 listopada 2017, znak WOOŚ.442.3.2017.AR.3 , w sprawie przedłużenia licencji na działalność dla dwóch elektrowni jądrowych na Ukrainie (South-Ukraine NPP i Zaporizhzhya NPP)
 
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 08 listopada 2017 r., znak WOOŚ.442.3.2017.AR

Wersja do druku


Identyfikacja i Rejestracja Zwierząt
czw 09 lis 2017

Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego (bydła, owiec, kóz i świń) obowiązany jest do dokonania spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada - co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia.
Ustaloną podczas spisu liczbę i numery identyfikacyjne zwierząt posiadacz zwierząt przekazuje Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR
w terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu i umieszcza w księgach rejestracji.
Niedopełnienie obowiązku zagrożone jest karą grzywny.
 
Strona ogłoszeniodawcy
 

Wersja do druku


Usuwanie materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Sokołów Małopolski w 2017 roku
pon 06 lis 2017

 
Plakat Plakat Plakat
 
Gmina Sokołów Małopolski informuje, że wykonała zadanie pn.: "Usuwanie materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Sokołów Małopolski w 2017 roku".
W ramach jego realizacji z terenu gminy usunięto materiały zawierające azbest w ilości 57,22 Mg. Zadanie zostało wykonane przy współfinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Całkowity koszt zadania wyniósł - 16 685,35 zł
dotacja NFOŚiGW - 2 527,20 zł
dotacja WFOŚiGW w Rzeszowie - 1 769,04 zł
środki własne Gminy Sokołów Małopolski - 12 389,11 zł

Wersja do druku


e-SKŁADKA - proste płatności z ZUS
pon 06 lis 2017

Burmistrz Miasta i Gminy Sokołów Młp. we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie serdecznie zaprasza na szkolenie e-SKŁADKA - proste płatności z ZUS.

Szkolenie odbędzie się 28 listopada 2017 r. w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim ul. Lubelska 5 początek szkolenia o godzinie 9.00 

Od 1 stycznia 2018 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zmienia sposób opłacania składek do ZUS. Nie będzie kilku wpłat na różne rachunki bankowe, zostanie wprowadzony jeden rachunek składkowy, na który będziecie Państwo opłacać wszystkie składki na:
 • ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe),
 • ubezpieczenie zdrowotne,
 • fundusze (FP, FGŚP, Fundusz Emerytur Pomostowych).

Cztery rachunki bankowe, które obecnie obowiązują ZUS zamknie od 1 stycznia 2018 r. Najpóźniej do 31 grudnia 2017r. poinformuje Państwa o nowym indywidualnym rachunku składkowym.  W przypadku nie otrzymania informacji o indywidualnym rachunku, lub zgubienia listu z informacją, dane o numerze będą dostępne w Jednostkach ZUS, poprzez Infolinię (nr tel. 22 / 560 16 00) lub PUE w zakładce ?Płatnik?. Gdy płatnik będzie miał długi składkowe, to wpłata na indywidualny numer rachunku składkowego pokryje najstarszą należność.

Ponadto na szkoleniu pracownicy ZUS przedstawią tematy dotyczące e-ZLA i PUE.
 • od 01 lipca 2018r. lekarze, lekarze dentyści, felczerzy i starsi felczerzy upoważnieni do wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby lub macierzyństwa, będą zobowiązani do wystawiania zwolnień lekarskich wyłącznie w postaci elektronicznej (eZLA). Tym samym Zakłady Pracy poprzez portal PUE będą miały możliwość pobierania wystawionych zwolnień dla pracowników tez elektronicznie.
 • zakładanie profili PUE dla pracowników oraz wprowadzanie upoważnień udzielonych pracownikom kadr lub księgowości w celu umożliwienia odbioru eZLA
Oraz dobrowolnych form spłaty należności składkowych - układy ratalne, odroczenia terminów płatności.

Bezpłatne szkolenie będą prowadzić pracownicy Oddziału ZUS w Rzeszowie.
 
 
Więcej informacji o e-Składce: http://www.zus.pl/eskladka

Jesteśmy przekonani, że przygotowane bezpłatne szkolenie wyjaśni Państwa wątpliwości.
 

Z-ca Dyrektora ZUS Oddział w Rzeszowie
Nina Putyło

Wersja do druku


Zapraszamy na uroczystość patriotyczno-religijną z okazji Święta Niepodległości
pon 06 lis 2017

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokołowie Młp.
Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Młp.
Ksiądz Proboszcz Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Sokołowie Młp. Sanktuarium Matki Bożej Królowej Świata-Opiekunki Ludzkich Dróg
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim


Uprzejmie zapraszają Mieszkańców Gminy i Miasta Sokołów Małopolski na uroczystość patriotyczno-religijną

11 LISTOPADA 2017:
9.00 - Msza św. w Kościele Parafialnym w Sokołowie Młp. Sanktuarium Matki Bożej Królowej Świata - Opiekunki Ludzkich Dróg
10.00 - Przemarsz pod Pomnik w Rynku
10.15 - Złożenie wieńców i wiązanek kwiatów pod Pomnikiem
10.30 - Wystąpienie Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Małopolski
18.00 - Koncert Pieśni Patriotycznych (sala widowiskowa MGOKSiR w Sokołowie Młp.)

Plakat informacyjnyWystąpią:
CHÓR PARAFIALNY, CHÓR MĘSKI
działające przy Parafii w Sokołowie Młp.
oraz
ZESPÓŁ INSTRUMENTALNY
 
Zapraszamy do wspólnego Śpiewania!

Wersja do druku


Ogłoszenie o naborze wniosków nr VI/2017
czw 02 lis 2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "EUROGALICJA" ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje z zakresu budowa, rozbudowa i modernizacja ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury sprzyjającej aktywności społecznej i integracji mieszkańców.

 Ogłoszenie o naborze nr IV 

Linki do informacji:

Wersja do druku


Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim
śro 18 paź 2017

RADA MIEJSKA W SOKOŁOWIE MAŁOPOLSKIM informuje że w dniu   25 października  2017 r.  (środa)  o godz. 13.00 w sali  klubowej Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim.       

Porządek obrad:
 
 1. Informacja o pracy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2017 roku.
 2. Informacja o pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w 2017 roku.
 3. Raport o stanie oświaty.
 4. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 5. Podjęcie uchwał.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 7. Informacja o pracy Burmistrza.
 8. Sprawy różne i wolne wnioski.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
 
mgr Andrzej Pasierb

Wersja do druku


UWAGA HODOWCY TRZODY CHLEWNEJ I DROBIU
pon 09 paź 2017

W dniu 18 października 2017 r. godz. 1000 w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim, ul. Lubelska 5 odbędzie się szkolenie dot. zagrożeń afrykańskim pomorem świń (ASF) i "ptasią grypą".
Na szkoleniu, które przeprowadzą przedstawiciele Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, poruszane będą sprawy dot. objawów, przebiegu oraz sposobów rozprzestrzeniania się ASF, postępowanie w przypadku wystąpienia zagrożenia, przysługujących odszkodowaniach za świnie padłe lub poddane ubojowi oraz konieczności stosowania bioasekuracji przez hodowców drobiu fermowego jak i przyzagrodowego.

Wersja do druku


Konkurs fotograficzny "Eurogalicja w obiektywie"
pon 02 paź 2017

Lokalna Grupa Działania "Eurogalicja" zaprasza do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym "Eurogalicja w obiektywie"
 

 

Wersja do druku


Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli
pon 02 paź 2017

Wykaz szkół z terenu Gminy Sokołów Małopolski zakwalifikowanych do programu "Aktywna Tablica"

 1. Zespół Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wólce Niedźwiedzkiej
 2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ignacego Partyki w Górnie
 3. Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Młp.
 4. Zespół Szkół im. ks. M. Lachora w Górnie
 5. Zespół Szkół nr 1 im. H. Sienkiewicza w Nienadówce
 6. Zespół Szkół nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nienadówce
 7. Zespół Szkół im. Bł. Bronisława Markiewicza w Trzebosi
 8. Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Trzebusce
 9. Szkoła Podstawowa w Turzy
 10. Szkoła Podstawowa w Wólce Sokołowskiej
 11. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Św. Stanisława Kostki w Trzebosi
 12. Szkoła Podstawowa nr 3 w Trzebosi
 
Kwota wsparcia z Programu rządowego: 168 000 zł
Kwota wsparcia z budżetu Gminy: 42 000 zł
 
Całkowita kwota wsparcia: 210 000 zł
 

Wersja do druku


Gmina i Miasto Sokołów Małopolski film promocyjny
śro 20 wrz 2017

Zapraszamy do oglądania
Inwestycje, zabytki, ciekawe miejsca w Sokołowie Małopolskim, Nienadówce, Trzebosi, Trzebusce, Górnie, Turzy, Wólce Niedźwiedzkiej, Wólce Sokołowskiej

 
Film Promocyjny

Wersja do druku


Zapraszamy wszystkich mieszkańców Sokołowa Małopolskiego do zgłaszania propozycji zadań na rok 2018
pon 04 wrz 2017

Zarząd Rady Samorządowej Mieszkańców Miasta Sokołowa Młp. informuje, że planowana kwota do dyspozycji na rok 2018 wynosi 30 000,00 zł. Warunkiem wykorzystania powyższych środków jest złożenie do Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Małopolski w terminie do 30 września 2017 roku wniosku zawierającego wskazania przedsięwzięć przewidzianych do realizacji.

Zebranie mieszkańców odbędzie się 24 września 2017 r. (niedziela)
 
Wnioski te muszą spełniać następujące warunki:

1.    Konkretne przedsięwzięcia mieszczące się w zakresie zadań własnych gminy, służące poprawie warunków życia mieszkańców i zgodne ze strategią rozwoju gminy.

2.    Zawierający uzasadnienie przedsięwzięć zgłoszonych we wniosku.

3.    Zawierający rzetelne oszacowanie kosztów przedsięwzięć, przy czym koszty te nie mogą być wyższe niż kwota wskazana w niniejszej informacji (30 000,00 zł)

Prawo uchwalania wniosku (wniosków) w sprawie przeznaczenia środków przysługuje zebraniu mieszkańców miasta Sokołów Młp.
Inicjatywę w sprawię zgłaszania propozycji wniosków do uchwalenia posiadają :
 • Przewodniczący Rady Samorządowej
 • Rada Samorządowa
 • co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców miasta Sokołów Młp.

Wnioski można składać w kopertach z dopiskiem ?Zarząd Rady Samorządowej Mieszkańców Sokołowa Młp. - propozycję zadań? w Urzędzie Gminy i Miasta Sokołów Młp. pokój nr 6 w godzinach od:
 • poniedziałek: 7.30 - 17.00
 • wtorek-czwartek: 7:30 - 15:30
 • piątek: 7:30 - 14:00
 • dnia 20-09-2017 r. lub przynieść i przedstawić na zebraniu mieszkańców 24 września 2017 (niedziela) o godz. 1600 w Domu Kultury.

Zapraszamy wszystkich do zgłaszania propozycji na rok 2018 dla miasta Sokołów Młp.
 
Plakat

 

Wersja do druku


Serdecznie zapraszamy na Uroczystą Mszę Św. Polową
pon 04 wrz 2017

- Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Młp.
- Ksiądz Dziekan Dekanatu Sokołowskiego
- Ksiądz Proboszcz Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Sokołowie  Młp. Sanktuarium Matki Bożej Królowej Świata - Opiekunki Ludzkich Dróg
- Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokołowie Młp.
- Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.


Serdecznie Zapraszają

na Uroczystą Mszą Św. Polowa którą odprawi J. E. Ks. Bp Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej Jan Wątroba nad grobami pomordowanych przez NKWD w 1944 r. w Turzy 17 września 2017 r.

Honorowy Patronat: Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Małopolski - Andrzej Ożóg

 
PROGRAM

14.20 - Występ chóru Parafialnego działającego przy Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Sokołowie Małopolskim Sanktuarium Matki Bożej Królowej Świata - Opiekunki Ludzkich Dróg
 
14.35 - Mały Katyń Ziemi Sokołowskiej ?Pamięci  Pomordowanych w turzańskim lesie? w twórczości własnej p. Sabiny Woś
 
14.45 - Występ Orkiestry Wojskowej z Rzeszowa
 
14.55 - Powitanie zaproszonych gości przez Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Młp. Andrzeja Ożoga

15.00 - Msza Św. Polowa celebrowana przez J. E. Ks. Biskupa Ordynariusza Diecezji Rzeszowskiej Jana Wątrobę

16.30 - Apel Pamięci i Salwa Honorowa w wykonaniu żołnierzy 21. dywizji artylerii przeciwlotniczej im. gen. dyw. Józefa Ludwika Zająca z Jarosławia
 
16.45 - Złożenie wieńców i wiązanek kwiatów na grobie pomordowanych
 
17.00 - Występ Orkiestry Wojskowej z Rzeszowa

Patronat medialny: TVP3 Rzeszów, Katolickie Radio Rzeszów "Via",
                   Nowiny-gazeta codzienna, Kurier Sokołowski
Patronat: MUZEUM ARMII KRAJOWEJ im. gen. Emila Fieldorfa "Nila" w Krakowie
Plakat informacyjny

Wersja do druku


Dożynki Gminne 3 września 2017 r.
pon 07 sie 2017

Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Małopolski
Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim

Ks. Proboszcz Parafii Pw. Św. Jana Chrzciciela w Sokołowie Małopolskim
Sanktuarium Matki Bożej Królowej Świata-Opiekunki Ludzkich Dróg

Przewodniczący Zarządu Rady Samorządowej Mieszkańców w Sokołowie Małopolskim

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.

Serdecznie zapraszają na Dożynki Gminne
3 września 2017 r.
Obiekty sportowe przy ul. Lubelskiej w Sokołowie Młp.

Patronat Honorowy
Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Młp.
Andrzej Ożóg

godz. 10.30 - Zbiórka Zespołów Dożynkowych przy Kościele - Występ Kapeli Ludowej "Dynowianie" z Miejskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dynowie
godz. 11.00 - Msza Święta Dziękczynna w Kościele Parafialnych pw. Św. Jana Chrzciciela w Sokołowie Małopolskim Sanktuarium Matki Bożej Królowej Świata - Opiekunki Ludzkich Dróg
godz. 12.30 - Przejście na Obiekty przy ul. Lubelskiej
godz. 14.30 - Przekazanie chleba przez Starostów Dożynek Burmistrzowi Gminy i Miasta Sokołów Młp.; Uroczyste otwarcie "Gminnego Święta Plonów", wystąpienia Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Młp. oraz zaproszonych Gości
godz. 15.00 - Prezentacja Wieńców Dożynkowych

Występ Zespołu tanecznego "Sanowiacy" działającego przy Szkole Podstawowej w Przedmieściu Dubieckim-Gmina Dubiecko (w przerwach prezentacji)
Konkurs plastyczny pt. "Żniwa w mojej miejscowości" dla dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 16 lat

godz. 18.00 - Wręczenie podziękowań Zespołom Dożynkowym oraz rozstrzygnięcie Konkursu na najładniejszy Wieniec Dożynkowy
godz. 18.30 - 1.00 Zabawa taneczna - gra Zespół "Cebula Band" z Górna

Ponadto oferujemy: liczne i niezapomniane atrakcje m.in. urządzenia pneumatyczne do zjeżdżania i skakania, balony, zabawki, popcorn, wata cukrowa, słodycze, lody, napoje chłodzące,piwo oraz potrawy z grilla.
   
Patronat medialny: Katolickie Radio Rzeszów "Via", Kurier Sokołowski
Plakat informacyjny

Wersja do druku


Dni Patrona Parafii pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Nienadówce
pon 07 sie 2017

Burmistrz GiM Sokołów Młp.
Ksiądz Proboszcz Parafii pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Nienadówce
Rada Parafialna Parafii Nienadówka
Sołtys i Rada Sołecka w Nienadówce
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.

Serdecznie zapraszają na: Dni Patrona Parafii pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Nienadówce

PROGRAM UROCZYSTOŚCI:

20 sierpnia 2017 r. (niedziela)

7.00 - Msza Św.
9.00 - Msza Św.
11.00 - Uroczyste rozpoczęcie Obchodów Dni Patrona Parafii Nienadówka, Msza Św. i Poświęcenie Wieńców Dożynkowych
16.00 - Msza Św.

Miejsce Uroczystości - Plac Sołecki obok pawilonu KS "Plantator" Nienadówka

15.00 - Występ grupy cyrkowej "RENOX" ze Lwowa (tańce i pieśni biesiadne lwowskie, cygańskie hity rewiowe, iluzja artystyczna, sztuki magiczne z różnymi rekwizytami itp.)
16.30 - Animacje dla dzieci (gry zręcznościowe, zabawy ruchowe, konkursy muzyczne, bańki mydlane, zabawy z rekwizytami-skakanki, hula-hop, piłka, chusta, worki itp.)
17.30 - Rozpoczęcie Uroczystości w programie:Przekazanie chleba przez Starostów Dożynek Ks. Proboszczowi oraz Burmistrzowi oraz prezentacje Wieńców Dożynkowych
18.30 - 1.00 - Zabawa taneczna - gra zespół "NO-STRESS"

Ponadto oferujemy:
liczne i niezapomniane atrakcje m.in. urządzenia pneumatyczne do zjeżdżania i skakania,
balony, zabawki, popcorn, wata cukrowa, słodycze, lody, napoje chłodzące oraz potrawy z grilla.

22 sierpnia 2017 r. (wtorek)

7.00 - Msza Św.
15.00 - 18.00 - Spowiedź Św.
18.00 - Msza Św.

23 sierpnia 2017 r. (środa)

18.00 - Na cmentarzu Msza Św. za zmarłych przodków i dobrodziejów parafii, proboszczów oraz siostry zakonne (Kaplica Cmentarna)

24 sierpnia 2017 r. (czwartek)

7.00 - Msza Św.
11.00 - Uroczysta Suma Odpustowa z Procesją Eucharystyczną wokół Kościoła
18.00 - Msza Św.
Plakat informacyjny

Wersja do druku


Usuwanie materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Sokołów Małopolski w 2017 roku
pon 03 lip 2017

Gmina Sokołów Małopolski informuje, że wykonała zadanie pn.: "Usuwanie materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Sokołów Małopolski w 2017 roku".

W ramach jego realizacji z terenu gminy usunięto materiały zawierające azbest w ilości 70,625 Mg. Zadanie zostało wykonane przy współfinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony  Środowiska
i  Gospodarki Wodnej  oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Całkowity koszt zadania wyniósł -18 916,20 zł
dotacja NFOŚiGW - 7 413,40 zł
dotacja WFOŚiGW w Rzeszowie - 5 189,38 zł
środki własne Gminy Sokołów Małopolski - 6 313,42 zł 

Wersja do druku


Ogłoszenie o zdatności wody
pon 26 cze 2017

Referat Wodociągów i Kanalizacji informuje, że woda dostarczana z Ujęcia Wody Turza jest czasowo (do 30.06.2017 r.) profilaktycznie poddawana chlorowaniu po awarii, która miała miejsce 24.06.2017 r. w Trzebosi. Chlor wprowadzany jest do wody w postaci podchlorynu sodu w ilościach minimalnych (poniżej 0,3 mg/l). Efektem towarzyszącemu procesowi chlorowania wody może być zmiana jej walorów smakowych i zapachowych nie powodujących zagrożeń.

W celu całkowitej redukcji zawartości chloru, wodę należy przegotować.

Wersja do druku


Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim
śro 21 cze 2017

RADA  MIEJSKA W SOKOŁOWIE  MAŁOPOLSKIM informuje, że w dniu 28 czerwca 2017 r. (środa) o godz. 13 w sali klubowej Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim.       

Porządek obrad:
 1. Informacja o prowadzonej wspólnej obsłudze gminnych jednostek organizacyjnych przez Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.
 2. Podjęcie uchwał.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o pracy Burmistrza.
 5. Sprawy różne i wolne wnioski.

Wersja do druku


Dzień otwarty w Delegaturze KBW w Rzeszowie, 21 czerwca 2017
pon 19 cze 2017

W środę 21 czerwca 2017 r. w godz. 9:00-15:00 w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Rzeszowie (budynek Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, IV piętro, pok. 416) odbędą się konsultacje dotyczące propozycji nowych wzorów kart do głosowania stosowanych w przyszłorocznych wyborach samorządowych.

Konsultacje będą polegały na zaprezentowaniu wzorów kart do głosowania w formie zbroszurowanej formacie A0 i A1 oraz zapoznaniu się z propozycją treści informacji o sposobie głosowania.

Ponadto wyborcy będą mogli dowiedzieć się wszystkiego o prawie do głosowania, udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych oraz zapoznać się z zasadami głosowania w wyborach samorządowych.

Szczegóły ogłoszenia

Wersja do druku


Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego w Rzeszowie zaprasza do udziału w projekcie "reAKTYWIZATOR"
pon 19 cze 2017

Szczegółowie informacje na plakacie i ulotkach.

Ulotka informacyjnaPlakatUlotka informacyjna

Wersja do druku


Idź do strony  1 2 [3] 4 ... 25 26 27
Kategorie aktualności