Polecamy

Przewodnik polsko-ukraińskiPrzewodnik polsko-angielski

HISTORIA ADMINISTRACJI
W GMINIE
SOKOŁÓW
MAŁOPOLSKI

Portal MapowyUsuwanie materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Sokołów Małopolski w 2017 roku
pon 03 lip 2017

Gmina Sokołów Małopolski informuje, że wykonała zadanie pn.: "Usuwanie materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Sokołów Małopolski w 2017 roku".

W ramach jego realizacji z terenu gminy usunięto materiały zawierające azbest w ilości 70,625 Mg. Zadanie zostało wykonane przy współfinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony  Środowiska
i  Gospodarki Wodnej  oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Całkowity koszt zadania wyniósł -18 916,20 zł
dotacja NFOŚiGW - 7 413,40 zł
dotacja WFOŚiGW w Rzeszowie - 5 189,38 zł
środki własne Gminy Sokołów Małopolski - 6 313,42 zł 

Wersja do druku


Ogłoszenie o zdatności wody
pon 26 cze 2017

Referat Wodociągów i Kanalizacji informuje, że woda dostarczana z Ujęcia Wody Turza jest czasowo (do 30.06.2017 r.) profilaktycznie poddawana chlorowaniu po awarii, która miała miejsce 24.06.2017 r. w Trzebosi. Chlor wprowadzany jest do wody w postaci podchlorynu sodu w ilościach minimalnych (poniżej 0,3 mg/l). Efektem towarzyszącemu procesowi chlorowania wody może być zmiana jej walorów smakowych i zapachowych nie powodujących zagrożeń.

W celu całkowitej redukcji zawartości chloru, wodę należy przegotować.

Wersja do druku


Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim
śro 21 cze 2017

RADA  MIEJSKA W SOKOŁOWIE  MAŁOPOLSKIM informuje, że w dniu 28 czerwca 2017 r. (środa) o godz. 13 w sali klubowej Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim.       

Porządek obrad:
 1. Informacja o prowadzonej wspólnej obsłudze gminnych jednostek organizacyjnych przez Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.
 2. Podjęcie uchwał.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o pracy Burmistrza.
 5. Sprawy różne i wolne wnioski.

Wersja do druku


Dzień otwarty w Delegaturze KBW w Rzeszowie, 21 czerwca 2017
pon 19 cze 2017

W środę 21 czerwca 2017 r. w godz. 9:00-15:00 w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Rzeszowie (budynek Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, IV piętro, pok. 416) odbędą się konsultacje dotyczące propozycji nowych wzorów kart do głosowania stosowanych w przyszłorocznych wyborach samorządowych.

Konsultacje będą polegały na zaprezentowaniu wzorów kart do głosowania w formie zbroszurowanej formacie A0 i A1 oraz zapoznaniu się z propozycją treści informacji o sposobie głosowania.

Ponadto wyborcy będą mogli dowiedzieć się wszystkiego o prawie do głosowania, udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych oraz zapoznać się z zasadami głosowania w wyborach samorządowych.

Szczegóły ogłoszenia

Wersja do druku


Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego w Rzeszowie zaprasza do udziału w projekcie "reAKTYWIZATOR"
pon 19 cze 2017

Szczegółowie informacje na plakacie i ulotkach.

Ulotka informacyjnaPlakatUlotka informacyjna

Wersja do druku


Alseva Innowacje S.A. poszukuje gruntów do dzierżawy
pon 12 cze 2017

Alseva Innowacje S.A. poszukuje gruntów do dzierżawy pod budowę elektrowni fotogalwanicznych. Szczegółowe informacje poniżej.


Szczegóły ogłoszenia

Wersja do druku


Nabór wniosków o dofinansowanie
wto 30 maj 2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "EUROGALICJA" ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania ?Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność? objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje z zakresu budowa, rozbudowa i modernizacja ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury sprzyjającej aktywności społecznej i integracji mieszkańców.

Ogłoszenie o naborze nr IIIOgłoszenie o naborze nr IVOgłoszenie o naborze nr V

Linki do informacji:

Wersja do druku


Zmień swoje przyzwyczajenia, nie wyrzucaj do śmieci jedzenia
śro 24 maj 2017

Zachęcamy do wzięcia udziału w akcji pod hasłem: "Zmień swoje przyzwyczajenia, nie wyrzucaj do śmieci jedzenia".
W ramach akcji zbierane są produkty żywnościowe, których wykorzystanie lub sprzedaż w terminie przydatności do spożycia jest wątpliwe i najprawdopodobniej trafiłyby do odpadów.

Poniżej informacje na temat akcji, lista produktów i wykaz punktów przyjmowania żywności.
 
Dodatkowe informacje

Wersja do druku


Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim
śro 24 maj 2017

RADA  MIEJSKA W SOKOŁOWIE  MAŁOPOLSKIM informuje: że w dniu 30 maja 2017 r.  (wtorek) o godz. 1300 w sali klubowej Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim.
Porządek obrad:
 1. Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy i Miasta Sokołów Młp. za 2016 rok.
 2. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta.
 3. Podjęcie uchwał.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Informacja o pracy Burmistrza.
 6. Sprawy różne i wolne wnioski.

Wersja do druku


IX Bieg Sokoła
pią 05 maj 2017

 
Plakat informacyjnyZgłoszenia i informacje dodatkowe:

Wersja do druku


Święto Konstytucji 3 Maja
czw 27 kwi 2017

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokołowie Młp.
Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Młp.
Ksiądz Proboszcz Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Sokołowie Małopolskim
Sanktuarium Matki Bożej Królowej Świata - Opiekunki Ludzkich Dróg
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.


Uprzejmie zapraszają Mieszkańców Gminy i Miasta Sokołów Małopolski na uroczystość patriotyczno-religijną 3 MAJA

Program:
11.00 -  Msza św. w Kościele Parafialnym w Sokołowie Małopolskim. Sanktuarium Matki Bożej Królowej Świata - Opiekunki Ludzkich Dróg
12.00 -  Przemarsz pod Pomnik w Rynku
12.15 -  Wystąpienie Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Młp.
12.20 -  Część artystyczna w wykonaniu uczniów Niepaństwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Sokołowie Małopolskim
12.40 -  Złożenie wieńców i wiązanek kwiatów pod Pomnikiem

Plakat informacyjny

Wersja do druku


Informacja o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych
pon 24 kwi 2017

Informujemy, że w Wytycznych w zakresie postępowania z podejrzeniami nadużyć finansowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 (sekcja 9.1.4) wskazano tzw. mechanizm sygnalizacyjny, umożliwiający sygnalizowanie podejrzeń wystąpienia nieprawidłowości, w tym nadużyć finansowych, w projektach realizowanych w ramach programu.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:
Skorzystać z formularza znajdującego się pod adresem:
www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

Wysłać wiadomość na adres e-mail:
naduzycia.POIS@mr.gov.pl

Wersja do druku


Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim
śro 19 kwi 2017

RADA  MIEJSKA W SOKOŁOWIE  MAŁOPOLSKIM informuje: że w dniu 26 kwietnia 2017 r. (środa) o godz. 1300 w sali klubowej Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim.
Porządek obrad:
 1. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2016 Gminy Sokołów Młp.
 2. Sprawy ustawy o obrocie ziemią.
 3. Problematyka łowiecka.
 4. Podjęcie uchwał.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 6. Informacja o pracy Burmistrza.
 7. Sprawy różne i wolne wnioski.
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr  Andrzej Pasierb

Wersja do druku


Informacja o czasie pracy Urzedu Gminy i Miasta w Wielki Piątek
pon 10 kwi 2017

Informujemy, że Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim
w dniu 14 kwietnia br., tj. w Wielki Piątek
będzie czynny do godziny 13:00.

Wersja do druku


Jestem świadomy - nie biorę!
pią 07 kwi 2017

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji oraz Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Małopolski zapraszają do wzięcia udziału w wydarzeniu. "Jestem świadomy - nie biorę!" to wykład traktujący o dopalaczach oraz konkurs na plakat.

Szczegóły poniżej.

Plakat informacyjny
Do pobrania:
Regulamin konkursu
Formularz zgłoszeniowy

Wersja do druku


Realizacja projektu
śro 05 kwi 2017

Gmina Sokołów Małopolski realizuje projekt

"CYFRYZACJA URZĘDU GMINY I MIASTA W SOKOŁOWIE MAŁOPOLSKIM ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI"

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, Oś. Priorytetowa II Cyfrowe Podkarpackie, Działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług.

CEL PROJEKTU: POPRAWA WARUNKÓW FUNKCJONOWANIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY SOKOŁÓW MŁP. POPRZEZ WDROŻENIE E-USŁUG PUBLICZNYCH I ZAPEWNIENIE ICH UŻYTKOWANIA PRZEZ SZEROKĄ GRUPĘ INTERESARIUSZY DO 30.09.2018 R.

Przedmiot przedsięwzięcia obejmuje:
 1. Zakup usług oraz wartości niematerialnych i prawnych w celu budowy i aktualizacji e-usług wraz z integracją i konfiguracją,
 2. Zakup infrastruktury sprzętowej niezbędnej do wdrożenia e-usług,
 3. Wdrożenie, testowanie i uruchomienie 15 e-usług, w tym 13 na 4 poziomie e-dojrzałości, tj.:
 • e-płatność - podatek rolny od osób fizycznych
 • e-płatność - podatek rolny od osób prawnych
 • e-płatność - podatek od nieruchomości od osób fizycznych
 • e-płatność - podatek od nieruchomości od osób prawnych
 • e-płatność - podatek leśny od osób fizycznych
 • e-płatność - podatek leśny od osób prawnych
 • e-płatność - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • e-płatność - podatek od środków transportu
 • e-deklaracja odpady - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • e-zaświadczenie podatki - wydanie zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego, użytków rolnych z systemów podatkowych
 • e-zaświadczenie księgowość - wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub zaleganiu w podatkach
 • usługa e-powiadamiania - moduł komunikacyjny w obszarze A2B i A2C,
 • e-płatność - opłata za fakturę z tytułu dostawy wody i odprowadzanie ścieków
 • e-odczyt - wprowadzenie odczytu wodomierza i dostarczanie faktur z tytułu dostawy wody i odprowadzanie ścieków
 • e-dziennik - umożliwi sprawne i szybkie zarządzanie procesem edukacyjnym, umożliwi prowadzenie analiz i tworzenie raportów o postępach w nauce, osiąganych wynikach, frekwencji, itp.

Całkowita wartość projektu: 2 183 201,85 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 1 854 888,53 PLN

www.mapadotacji.gov.pl

Wersja do druku


Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"
czw 23 mar 2017

Baner informacyjny

Wersja do druku


Informacja o sesji Rady Miejskiej w Sokołowie Młp.
pią 10 mar 2017

RADA MIEJSKA W SOKOŁOWIE MAŁOPOLSKIM informuje, że w dniu 29 marca 2017 r. (środa) o godz. 13.00 w sali klubowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim.

Porządek obrad: 
    1.    Ocena stanu dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych na terenie miasta i gminy.
    2.    Stan oświaty na terenie gminy Sokołów Młp.
    3.    Podjęcie uchwał.
    4.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
    5.    Informacja o pracy Burmistrza.
    6.    Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr  Andrzej Pasierb

Wersja do druku


Projekt "Czas na biznes!"
czw 09 mar 2017

Celem projektu "Czas na biznes!"jest udzielenie bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, realizowanego przez firmę AMD GROUP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wsparcie w ramach projektu kierowane jest do mieszkańców województwa podkarpackiego, powyżej 29 roku życia, którzy planują otworzyć własną działalność gospodarczą, są osobami bezrobotnymi oraz biernymi zawodowo, znajdującymi się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. są osobami długotrwale bezrobotnymi, osobami niepełnosprawnymi, rodzicami/opiekunami prawnymi posiadającymi co najmniej 3 dzieci w wieku do 18 roku życia, kobietami, oraz chcą skorzystać z naszego wsparcia w postaci:

- dotacji bezzwrotnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej  w kwocie do 23 000,00 zł /osobę,

- wsparcia pomostowego w wysokości 1 750,00 zł przez pierwsze 8 miesięcy po otwarciu działalności,

- szkoleń i doradztwa dotyczących zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, opracowywania biznesplanu, w tym materiały szkoleniowe, catering, zwrot kosztów opieki nad dziećmi do lat 6  oraz zwrot kosztów dojazdu na zajęcia,

- wsparcia pomostowego doradczego: biznesowego i prawnego przez pierwszy rok działalności firmy.

NABÓR TRWA DO 13 STYCZNIA 2017 r.
Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego, który dostępny jest na stronie www.amd-group.pl i w Biurze Projektu: ul. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II ? 4 piętro), 35-001 Rzeszów, tel.: 608 396 822, e-mail: dotacje@amd-group.pl

Plakat

Wersja do druku


Podpisanie porozumienia dotyczącego przebudowy ulic: płk. Łukasza Cieplińskiego, Powstańców Styczniowych i Pileckich
czw 02 mar 2017

W dniu 1  marca 2017 roku została podpisana umowa pomiędzy Gminą Sokołów Małopolski a Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym Spółką Akcyjną z siedzibą 39-200 Dębica, ulica Drogowców 1  na wykonanie zadania pn.: Przebudowa dróg gminnych nr 108741R ulica płk. Łukasza Cieplińskiego w km 0+008 do 1+081, nr 108742R ulica Powstańców Styczniowych w km 0+000 do 0+633 i nr 108684R ulica Pileckich w km 0+275 do 0+507 w miejscowości Sokołów Małopolski. Wykonawcę reprezentowała Prokurent Elżbieta Wesołowska a Zamawiającego Burmistrz Andrzej Ożóg i Skarbnik Teresa Kołodziej 

Wartość umowy wynosi
2 364 477,19 zł

Termin wykonania prac do 30.09.2017 r.

Wersja do druku


Idź do strony  1 2 [3] 4 ... 24 25 26
Kategorie aktualności