Polecamy

Przewodnik polsko-ukraińskiPrzewodnik polsko-angielski

HISTORIA ADMINISTRACJI
W GMINIE
SOKOŁÓW
MAŁOPOLSKI

Portal MapowyNabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"
czw 23 mar 2017

Baner informacyjny

Wersja do druku


Informacja o sesji Rady Miejskiej w Sokołowie Młp.
pią 10 mar 2017

RADA MIEJSKA W SOKOŁOWIE MAŁOPOLSKIM informuje, że w dniu 29 marca 2017 r. (środa) o godz. 13.00 w sali klubowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim.

Porządek obrad: 
    1.    Ocena stanu dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych na terenie miasta i gminy.
    2.    Stan oświaty na terenie gminy Sokołów Młp.
    3.    Podjęcie uchwał.
    4.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
    5.    Informacja o pracy Burmistrza.
    6.    Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr  Andrzej Pasierb

Wersja do druku


Projekt "Czas na biznes!"
czw 09 mar 2017

Celem projektu "Czas na biznes!"jest udzielenie bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, realizowanego przez firmę AMD GROUP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wsparcie w ramach projektu kierowane jest do mieszkańców województwa podkarpackiego, powyżej 29 roku życia, którzy planują otworzyć własną działalność gospodarczą, są osobami bezrobotnymi oraz biernymi zawodowo, znajdującymi się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. są osobami długotrwale bezrobotnymi, osobami niepełnosprawnymi, rodzicami/opiekunami prawnymi posiadającymi co najmniej 3 dzieci w wieku do 18 roku życia, kobietami, oraz chcą skorzystać z naszego wsparcia w postaci:

- dotacji bezzwrotnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej  w kwocie do 23 000,00 zł /osobę,

- wsparcia pomostowego w wysokości 1 750,00 zł przez pierwsze 8 miesięcy po otwarciu działalności,

- szkoleń i doradztwa dotyczących zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, opracowywania biznesplanu, w tym materiały szkoleniowe, catering, zwrot kosztów opieki nad dziećmi do lat 6  oraz zwrot kosztów dojazdu na zajęcia,

- wsparcia pomostowego doradczego: biznesowego i prawnego przez pierwszy rok działalności firmy.

NABÓR TRWA DO 13 STYCZNIA 2017 r.
Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego, który dostępny jest na stronie www.amd-group.pl i w Biurze Projektu: ul. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II ? 4 piętro), 35-001 Rzeszów, tel.: 608 396 822, e-mail: dotacje@amd-group.pl

Plakat

Wersja do druku


Podpisanie porozumienia dotyczącego przebudowy ulic: płk. Łukasza Cieplińskiego, Powstańców Styczniowych i Pileckich
czw 02 mar 2017

W dniu 1  marca 2017 roku została podpisana umowa pomiędzy Gminą Sokołów Małopolski a Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym Spółką Akcyjną z siedzibą 39-200 Dębica, ulica Drogowców 1  na wykonanie zadania pn.: Przebudowa dróg gminnych nr 108741R ulica płk. Łukasza Cieplińskiego w km 0+008 do 1+081, nr 108742R ulica Powstańców Styczniowych w km 0+000 do 0+633 i nr 108684R ulica Pileckich w km 0+275 do 0+507 w miejscowości Sokołów Małopolski. Wykonawcę reprezentowała Prokurent Elżbieta Wesołowska a Zamawiającego Burmistrz Andrzej Ożóg i Skarbnik Teresa Kołodziej 

Wartość umowy wynosi
2 364 477,19 zł

Termin wykonania prac do 30.09.2017 r.

Wersja do druku


Zebranie Mieszkańców Sokołowa Małopolskiego
pon 27 lut 2017

Zarządu Rady Samorządowej Mieszkańców zaprasza na zebranie mieszkańców dnia 5 marca 2017 roku o godzinie 16.00.

Program zebrania:
 1. Udzielenie wyjaśnień dotycząceych rozwiązań zmieny organizacji ruchu na skrzyżowaniu drogi nr 19 z drogą wojewódzką nr 875
 2. Sprawy różne
 
Plakat z informacjami

Informacje:
Graficzne przedstawienie jednego z rozwiązań

Wersja do druku


Program Społeczno-Gospodarczy "Znam język - mogę więcej"
pon 27 lut 2017

Wersja do druku


Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich
pią 17 lut 2017

Wersja do druku


Rusza II edycja ogólnopolskich i bezpłatnych szkoleń kobiet z technik samoobrony
śro 15 lut 2017

 
Treść informacji

Wersja do druku


Uzyskaj status "Miejsca Przyjaznego Rowerzystom" na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo
pon 13 lut 2017

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego ma przyjemność poinformować o rozpoczęciu od dnia 1 lutego 2017 roku naboru podmiotów, zainteresowanych uzyskaniem statusu "Miejsca Przyjaznego Rowerzystom" na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo

Szczegóły

Wersja do druku


Fundacja Młodzieży Wiejskiej zaprasza do udziału w projekcie: "ZAPRZYJAŹNIJ SIĘ Z JĘZYKIEM!"
czw 09 lut 2017

DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ZAPRASZAMY:
-osoby w wieku 25 lat i więcej
-zamieszkałe na terenie woj. podkarpackiego
-pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej ostatnich 6 miesięcy przed przystąpieniem do udziału w projekcie
-osoby z maksymalnie ponadgimnazjalnym wykształceniem
A W SZCZEGÓLNOŚCI:
-osoby powyżej 50 roku
- osoby zamieszkałe tereny wiejskie.

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:
-120 godzin kursu języka angielskiego dla początkujących (poziom A1 lub A2)
-materiały szkoleniowe (podręcznik i ćwiczenia)

KURS ZAKOŃCZONY ZOSTANIE UZYSKANIEM CERTYFIKATU TOEIC ?
ZNANEGO I HONOROWANEGO NA MIĘDZYNARODOWYM RYNKU PRACY

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. 
Dokumenty rekrutacyjne można pobrać ze strony internetowej:
www.eds-fundacja.pl/projekty/zaprzyjaznij_sie    z zakładki DO POBRANIA
i wysłać na adres biura projektu.
Biuro projektu:
Fundacja Młodzieży Wiejskiej
ul. Kopernika 1
35-959 Rzeszów
Piętro 5, pok. 52
tel. 600 353 873
e-mail: biuro.rzeszow@fmw.net.pl

Plakat

Wersja do druku


Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XV edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
czw 09 lut 2017

Od 2003 roku Konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencją Nieruchomości Rolnych i Państwową Inspekcją Pracy. Honorowy patronat nad XV edycją Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda. Patronat medialny: TVP1, Telewizja Interaktywna Agro News com.pl, dwutygodnik AGRO SERWIS, miesięcznik Bez Pługa, Tygodnik Poradnik Rolniczy magazyn rolniczy Agro profil, Gospodarz.pl Twój Portal Rolniczy.

Plakat
Szczegóły konkursu

Wersja do druku


Informacja o sesji Rady Miejskiej w Sokołowie Młp.
śro 08 lut 2017

RADA  MIEJSKA W SOKOŁOWIE  MAŁOPOLSKIM informuje: że w dniu   17 lutego  2017 roku  (piątek)  o godz. 13 w sali  klubowej Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskimodbędzie się sesja Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim.
Porządek obrad:
 1. Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.
 2. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na 2017 rok.
 3. Zatwierdzenie planów pracy Komisji na 2017 rok.
 4. Podjęcie uchwał.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 6. Informacja o pracy Burmistrza.
 7. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr  Andrzej Pasierb

Wersja do druku


Marszałek Województwa Podkarpackiego przypomina ....
śro 01 lut 2017

Plakat

Wersja do druku


Kabaret - Andrzej Grabowski w Sokołowie Małopolskim
pon 30 sty 2017

 
Plakat

Wersja do druku


Ogłoszenie
pią 20 sty 2017

W związku z częstszymi przypadkami wypuszczania psów przez właścicieli poza tereny ich nieruchomości, przypominam o obowiązku trzymania psów na terenie ogrodzonym i zamkniętym oraz o odpowiedzialności właściciela za posiadanego psa.
Wypuszczane psy biegające stadami stanowią zagrożenie dla ruchu drogowego i dla ludzi, szczególnie dla dzieci.
Obowiązek zachowania ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia wynika z Kodeksu wykroczeń i jest zagrożony karą grzywny.
Przypadki wypuszczania psów przez ich właścicieli powinny być zgłaszane na Policję, która może ukarać takie osoby.

Burmistrz Gminy i Miasta
w Sokołowie Małopolskim

Wersja do druku


Ogłoszenie o naborze do pracy w charakterze gońca
pią 13 sty 2017

Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. poszukuje osoby do pracy w charakterze gońca na terenie miasta i gminy Sokołów Małopolski.Forma zatrudnienia - umowa zlecenie.
Wymagania:
 • obywatelstwo polskie
 • skończone 18 lat
 • pełna zdolność do czynności prawnych  oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność za przestępstwa umyślne
 • posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku

Oferty pracy i CV prosimy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. - pokój nr 6 do dnia 20 stycznia 2017 r. Dokumenty te powinny być opatrzone klauzulą:  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922)" i podpisane.

Wersja do druku


Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sokołów Małopolski
czw 05 sty 2017

Ogłoszenie
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sokołów Małopolski

Informuje się ,że zgodnie z podjętą uchwałą Nr XXV/265/2016 Rady Miejskiej Sokołów Małopolski z dnia 29 listopada 2016 r. informuje się, że Gmina Sokołów Małopolski przystąpiła do opracowania i wdrażania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sokołów Małopolski." (PGN)
Zachęca się mieszkańców gminy oraz przedsiębiorców i instytucje do aktywnego włączenia się w tworzenie i wdrażanie ww. dokumentu. W tym celu udostępnia się poniżej formularze ankiet adekwatne dla poszczególnych rodzajów podmiotów.

formularze ankiet

WAŻNE !!!
Informuje się, że do PGN można zgłaszać również zamierzenia inwestycje z następujących dziedzin: przedsięwzięcia termomodernizacyjne, ograniczające zużycie lub starty energii, zmniejszające emisję gazów do atmosfery, polegające na: wykorzystywaniu odnawialnych źródeł energii, produkcji energii z odnawialnych źródeł. Przedsięwzięcia tych podmiotów, które zgłoszą swe zamierzenia do PGN będą miały zwiększone szanse na uzyskanie dofinansowania. Należy też wpisywać zadania już wykonane po 2014 r.
Ankiety należy dostarczyć w formie pisemnej do Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim, ul. Rynek 1, 36-050 Sokołów Małopolski, lub mailowo na adres: ugim@sokolow-mlp.pl, do 12.01.2017 r. Kontakt w sprawie: 17 7729019 w 21.

Wersja do druku


Projekt parasolowy
wto 03 sty 2017

Informuje się mieszkańców gminy Sokołów Małopolski, że projekt parasolowy dotyczący dofinansowania instalacji kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych i kotłów na biomasę znajduje się obecnie na 11 miejscu listy rezerwowej, co oznacza, że na ten moment nie uzyskał dofinansowania. Przystąpienie do realizacji projektu będzie zależało od tego o ile dodatkowo zostanie zwiększona kwota przeznaczona na dofinansowanie dla projektów z listy rezerwowej, w tym również projektu Gminy Sokołów Małopolski. Decyzje w tej sprawie zapadną prawdopodobnie na początku przyszłego roku.

Link z informacją Marszałka Województwa Podkarpackiego

Jednocześnie informuje się, że Gmina rozpoczyna dokonywanie zwrotów pieniędzy (kwot 100 zł) wpłaconych przez mieszkańców w ramach projektu.

Osoby, które dokonały przelew z własnych rachunków bankowych otrzymają zwrot na rachunek, z którego pieniądze wpłynęły na konto Gminy.

Osoby, które dokonywały przelewu za pośrednictwem Banku Spółdzielczego w Sokołowie Młp. proszone są o wzięcie dowodu osobistego i odbiór pieniędzy w kasie Urzędu Gminy w godzinach od 8:00 do 15:00 w poniedziałki i od 8:00 do 13:00 od wtorku do piątku.
 
 
 
Informuje się mieszkańców gminy Sokołów Małopolski, że nadal jest możliwość składania deklaracji uczestnictwa w projekcie, w ramach którego w gospodarstwach zainstalowane będą mogły być z dofinansowaniem mikroinstalacje: kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, kotłów na biomasę Dofinansowanie może wynieść realnie 80 % !!!
Plakat

Deklaracja i szczegółowe informacje w załączonych dokumentach.

Przedłuża się termin składania deklaracji do 9 stycznia 2017 r.

Z dniem 12-01-2017 r. informuje się mieszkańców Gminy, że tworzy się listę rezerwową uczestników projektu. Deklaracje uczestnictwa można jeszcze składać do dnia 23 stycznia 2017 r. W przypadku zaistnienia miejsc na liście podstawowej, po weryfikacji złożonych do 9 stycznia deklaracji , do projektu zakwalifikują się osoby z listy rezerwowej. Osoby, które złożyły deklaracje do 9 stycznia informuje się, że należy niezwłocznie dokonać wpłaty kwoty 100 zł na weryfikację deklaracji gospodarstwa i dobór parametrów instalacji. W załączeniu wzór blankietu wpłaty. Blankiety można również odebrać w Urzędzie Gminy, pok. 7. Wpłat należy dokonywać na poczcie, w banku, lub przelewem internetowym, zgodnie z wzorem blankietu.

Informuje się osoby deklarujące uczestnictwo w projekcie parasolowym Gminy Sokołów Małopolski, że Gmina Sokołów Małopolski złożyła wniosek o dofinansowanie projektu do Marszałka Województwa. Wpłaty sto - złotowe na audyty przechowywane są na depozytowym rachunku bankowym Gminy. Wykonywanie audytów w gospodarstwach uzależnia się od tego, czy wniosek o dofinansowanie zostanie zaakceptowany przez Marszałka. Jeśli wniosek nie uzyska dofinansowania, Gmina zwróci pieniądze wpłacone na audyt.INFORMUJE SIĘ WSZYSTKIE OSOBY, KTÓRE ZŁOŻYŁY DEKLARACJĘ, W TYM DO 23 STYCZNIA 2017 R., ŻE POWINNY DOKONAĆ WPŁATY KWOTY 100 ZŁ. NAJPÓŹNIEJ DO 30 STYCZNIA 2017 R.

Z dniem 30-01-2017 r. informuje się, że są jeszcze miejsca w projekcie i do dnia 02. 02. 2017 r. można składać deklaracje uczestnictwa w projekcie, jednakże należy jednocześnie ze złożeniem deklaracji uiścić opłatę, o której mowa w regulaminie - 100 zł. Blankiet wpłat można pobrać w Urzędzie Gminy razem z deklaracją, lub wpłacić przelewem internetowym zgodnie z zamieszczonym niżej blankietem wpłat.

BLANKIET WPŁATYWersja do druku


Zawiadomienie
czw 22 gru 2016

ZAWIADOMIENIE
o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 stycznia 2017 r.


          W związku ze zwiększoną częstotliwością odbioru odpadów komunalnych, od 1 stycznia 2017 r. wzrosną ceny ich odbioru, dlatego obowiązkowe było uchwalenie nowej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta. Zgodnie z przepisami, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne w okresie od kwietnia do października nie może być rzadsza niż raz na dwa tygodnie z zabudowy jednorodzinnej na terenie miasta. Przepisy prawa nie dają możliwości wywożenia raz w miesiącu zmieszanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne w okresie od kwietnia do października.
          Zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późń.zm.) oraz uchwałą nr XXV/255/2016 Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, a także zgodnie ze złożoną deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Małopolski zawiadamia, że ww. opłata od 1 stycznia 2017 r. wyniesie 22,00 zł miesięcznie w przypadku gospodarstwa domowego 2 osobowego lub większego na terenie miejskim w przypadku, kiedy odpady będą segregowane. Jeśli odpady nie będą segregowane opłata ta wyniesie 52,00 zł miesięcznie. Gospodarstwa jednoosobowe pozostają bez zmian. Ponadto stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie wiejskim nie ulegną zmianie.
          Każdemu właścicielowi nieruchomości zostanie dostarczone zawiadomienie o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 stycznia 2017 r.
          Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć do burmistrza:
 1. w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
 2. w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Andrzej Ożóg
Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Małopolski

Wersja do druku


Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim
pon 19 gru 2016

RADA MIEJSKA W SOKOŁOWIE MŁP. informuje: że w dniu 29 grudnia 2016 r. o godz. 9:45 w sali Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Młp. odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Sokołowie Młp.
Porządek obrad:
 1. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokołów Małopolski na lata 2017-2022
 2. Uchwalenie budżetu Gminy Sokołów Małopolski na 2017 rok.
  • odczytanie projektu uchwały budżetowej,
  • odczytanie opinii poszczególnych Komisji Rady,
  • odczytanie opinii w sprawie projektu budżetu Komisji do Spraw Gospodarczych, Budżetu, Finansów i Rolnictwa,
  • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
  • przedstawienie stanowiska Burmistrza Gminy i Miasta w sprawie opinii Komisji do Spraw Gospodarczych, Budżetu, Finansów i Rolnictwa i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  • głosowanie nad uchwałą budżetową.
 3. Podjęcie uchwał.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Informacja o pracy Burmistrza.
 6. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Andrzej Pasierb

Wersja do druku


Idź do strony  1 2 [3] 4 ... 23 24 25
Kategorie aktualności