Polecamy

Przewodnik polsko-ukraińskiPrzewodnik polsko-angielski

HISTORIA ADMINISTRACJI
W GMINIE
SOKOŁÓW
MAŁOPOLSKI

Portal MapowyVII Podkarpackie Forum Lokalnej Prasy Samorządowej
czw 13 maj 2010
VII Podkarpackie Forum Lokalnej Prasy Samorządowej          12 maja br. w Gminnym Centrum Kultury w Świlczy z siedzibą w Trzcianie odbyło się VII Podkarpackie Forum Lokalnej Prasy Samorządowej. Jest to coroczne spotkanie redaktorów i dziennikarzy czasopism o zasięgu lokalnym, najczęściej obejmujących terytorium jednej gminy. Delegatami z ramienia Kuriera Sokołowskiego byli Agata Dec, Andrzej Godek oraz piszący te słowa. Tegoroczne Forum przypadło w 20-lecie odrodzenia się samorządu terytorialnego na poziomie gminy.W nawiązaniu do tej rocznicy organizatorzy przygotowali następujące bloki tematyczne:
- "Odrodzenie samorządu terytorialnego w Polsce" referował dr Mieczysław Janowski,
- "Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego" referowała dr Teresa Pasterz,
- "Rola mediów lokalnych w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego" referował dr Wojciech Furman.
Podczas tego spotkania został ogłoszony komunikat o najstarszych tytułach lokalnej prasy samorządowej w województwie podkarpackim. Pomimo, iż Kurier Sokołowski nie znalazł się w gronie wyróżnionych to i tak możemy uznać go za jedno z najstarszych czasopism samorządowych woj. podkarpackiego. Pierwszy numer Kuriera Sokołowskiego ukazał się w listopadzie 1992 roku i z tego powodu powinniśmy być dumni.
          Konferencji towarzyszyła ekspozycja prasy lokalnej, na, której zaprezentowano najstarsze i najnowsze wydania poszczególnych tytułów czasopism samorządowych.
Marek Kida

Wersja do druku


Bogurodzica na ludzkich drogach życia
śro 12 maj 2010
Plakat          W ostatnich latach podjęte zostały zabiegi mające na celu koronację obrazu Pani Sokołowskiej. Miejscowa parafia wydała tom dokumentujący historię wizerunku Matki Bożej i Jej kultu w Sokołowie. Sam obraz został poddany konserwacji i namalowana została jego kopia technologiczna. W maju ubiegłego roku sokołowska książnica zorganizowała wystawę "Pod płaszczem Maryi". Jej otwarcie było połączone z sympozjum naukowym, podczas którego referaty wygłosili m.in.: prof. Kazimierz Ożóg, ks. dr Sławomir Zych, dr Bartosz Walicki oraz ks. Grzegorz Wójcik. Wydarzenie to zgromadziło ponad sto osób z terenu całego dekanatu sokołowskiego, od Medyni Głogowskiej, Trzebosi i Nienadówki zaczynając, a na Górnie i Kamieniu kończąc. Później ekspozycja była czynna w czytelni biblioteki publicznej, gdzie zwiedziło ją blisko tysiąc osób - zarówno goście indywidualni, jak i zorganizowane grupy.
          Przygotowaniem duchowym mieszkańców ziemi sokołowskiej do koronacji obrazu Matki Bożej będzie również ogólnopolska konferencja naukowa "Bogurodzica na ludzkich drogach życia" w dniu 20 maja br. Jej organizatorami są: Instytut Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL, Parafia pw. Św. Jana Chrzciciela w Sokołowie Małopolskim oraz miejscowa biblioteka publiczna. Obrady rozpoczną się Mszą św. o godz. 9.00 w kościele pw. Ducha Świętego w Sokołowie Małopolskim. Następnie w sali widowiskowej sokołowskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji wygłoszone zostaną referaty poświęcone kultowi Matki Bożej oraz duszpasterstwu emigracyjnemu.

Czytaj reszte...

Wersja do druku


Badminton
pon 10 maj 2010
Badminton 2010          8 maja br. na obiektach Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Młp. odbył się II Powiatowy Turniej Badmintona pod Honorowym Patronatem Starosty Rzeszowskiego. Uroczystego otwarcia o godzinie 10:00 dokonał Edward Buczak - Dyrektor Zespołu Szkół w Trzebusce. Sędzia Główny, którym był Tadeusz Bazan przypomniał zawodnikom regulamin oraz zasady rozgrywek. Mecze toczyły się na hali sportowej w systemie grupowo - pucharowym na 5 boiskach.

Czytaj reszte...

Wersja do druku


Święto Konstytucji 3 Maja
wto 04 maj 2010
3 Maja 2010 "Witaj majowa jutrzenko,
Świeć naszej polskiej krainie,
Uczcimy ciebie piosenką,
Która w całej Polsce słynie.
Witaj maj, piękny maj,
U Polaków błogi raj.
Witaj dniu trzeciego maja,
który wolność nam zwiastujesz.
Pierzchła już ciemiężców zgraja.
Polsko, dzisiaj tryumfujesz! [...]" [R. Suchodolski, Mazurek 3 Maja]
          Te piękne słowa towarzyszyły nam podczas obchodów Święta 3 maja, które rozpoczęły się o godzinie 11:00 od uroczystej Mszy św. w Kościele Parafialnym w Sokołowie Młp. Po Mszy nastąpił przemarsz pod Pomnik w Rynku. Na miejscu, okolicznościowe przemówienie wygłosił Burmistrz Gminy i Miasta Andrzej Ożóg. Uroczystości uświetnił występ słowno - muzyczny pod tytułem "Witaj, Majowa Jutrzenko" w wykonaniu uczniów Publicznego Gimnazjum ZS im. Jana Pawła II w Sokołowie Młp. Kulminacyjnym momentem było złożenie wieńców i wiązanek pod Pomnikiem. Pomimo deszczowej pogody mieszkańcy Sokołowa Młp. i okolic zgromadzili się licznie, aby z dumą oddać hołd naszej historii i tradycji.
Marek Kida


Czytaj reszte...

Wersja do druku


Ogłoszenie o sesji w dniu 30 kwietnia 2010 r.
czw 15 kwi 2010
          RADA MIEJSKA W SOKOŁOWIE MŁP. informuje, że w dniu 30 kwietnia 2010 r. /piątek/ o godz. 13:00 w sali klubowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji  w Sokołowie Młp. odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Sokołowie Młp.   
Porządek obrad :
  1. Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy i miasta za 2009 rok.
  2. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta.
  3. Ocena stanu dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych na  terenie miasta i gminy.
  4. Podjęcie uchwał.
  5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  6. Informacja o pracy Burmistrza.
  7. Sprawy różne i wolne wnioski.
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Wiesław Nykiel

Wersja do druku


Współzawodnictwo Gmin Wiejskich w Sporcie Młodzieżowym o Puchar Marszałka Województwa Podkarpackiego
czw 18 mar 2010
          W dniu 12 marca br. na obiektach Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rzeszowie odbyło się podsumowanie XII edycji Współzawodnictwa z udziałem przewodniczących rad, burmistrzów, wójtów, dyrektorów ośrodków kultury, sportu i rekreacji, działaczy, trenerów oraz instruktorów.

Czytaj reszte...

Wersja do druku


Dzień Kobiet w MGOKSiR w Sokołowie Małopolskim
śro 10 mar 2010
Dzień kobiet - 2010          W niedzielne popołudnie 7 marca 2010 roku w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim odbyła się uroczystość z okazji święta pań.

Czytaj reszte...

Wersja do druku


W karnawale bawią się nie tylko dorośli
wto 09 mar 2010
          W MGOKSiR odbył się tematyczny bal karnawałowy dla dzieci pod tytułem: Czarodziejka i Czarny kot. W rolę czarodziejki i jej kota wcielili się aktorzy Studia Fama z Dębicy, którzy w mistrzowski sposób potrafili zachęcić dzieci do wspólnej zabawy.

Czytaj reszte...

Wersja do druku


Turniej halowy piłki nożnej
czw 04 mar 2010
Turniej halowy piłki nożnej        Od Listopada 2009 r. do Lutego 2010 r. na terenie Gminy Sokołów Młp. miały miejsce rozgrywki ligi halowej o Puchar Burmistrza GiM Sokołów Młp. Mecze rozgrywane były na dwóch obiektach sportowych Zespołów Szkół w Sokołowie Młp. Rozgrywki odbywały się w Poniedziałki, Środy i Piątki w godzinach wieczornych. Do ligi zgłosiło się 12 zespołów z całej Gminy: TG Sokół, Sokołowianka, Falcon, Leszcze, Niebiescy, Tyrtum Pyrtum Junior Team, FC LO-T, które reprezentowały Sokołów Młp.; Górnovia, Ziomki reprezentujące Górno; Plantator, NKS z Nienadówki oraz Zorza Trzeboś.

Czytaj reszte...

Wersja do druku


XVIII finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
czw 04 mar 2010
XVIII Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy           10 stycznia br. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała po raz kolejny w Sokołowie Młp. Tym razem, fundacja zbierała pieniądze na leczenie dzieci z chorobami onkologicznymi. Akcję wspierał sztab kierowany przez Pana Adama Wosia oraz kilku nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego w Sokołowie Młp.

Czytaj reszte...

Wersja do druku


Informacja o sesji Rady Miejskiej w 25 stycznia 2010 r.
czw 14 sty 2010
          RADA MIEJSKA W SOKOŁOWIE MŁP. informuje, że w dniu 25 stycznia 2010 r. /poniedziałek/ o godz. 13:00 w sali klubowej Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Sokołowie Młp.

Porządek obrad:

1. Uchwalenie budżetu gminy i miasta na 2010 rok.
- odczytanie projektu uchwały budżetowej,
- odczytanie opinii Komisji do Spraw Gospodarczych, Budżetu, Finansów i Rolnictwa,
- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie,
- przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii Komisji i opinii RIO,
- dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
- głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
2. Podjęcie uchwał:
- w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Osiedla 'Pod Lipą' w Sokołowie Młp.,
- w sprawie nabycia gruntu,
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na 2010 rok.
5. Zatwierdzenie planów pracy Komisji na 2010 rok.
6. Informacja o pracy Burmistrza.
7. Sprawy różne i wolne wnioski.

Wersja do druku


Rodzinny Punkt Konsultacyjny.
wto 13 paź 2009
Rodzinny Punkt Konsultacyjny pomoc i szansa dla Ciebie i Twojej rodziny. Problemem społecznym w Polsce jest nadużywanie alkoholu ze wszystkimi jego negatywnymi następstwami. Przekonanie o potrzebie stworzenia ośrodka wychodzącego naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu w zakresie profesjonalnej pomocy, spowodowało utworzenie "Rodzinnego Punktu Konsultacyjnego" dla osób uzależnionych.

Czytaj reszte...

Wersja do druku


Dni patrona Parafi w Nienadówce
pią 14 sie 2009
W dniach 22 - 24 sierpnia 2009 Ksiądz Proboszcz Parafi P. W. św. Bartłomieja w Nienadówce zaprasza na dni patrona. Szczegóły na plakacie.

Wersja do druku


Dni Sokołowa Małopolskiego 2009.
śro 24 cze 2009
W dniach 27 - 28 czerwca 2009 roku odbędą się dni Sokołowa Małopolskiego. Szczegóły na plakatach.

Wersja do druku


Obwieszczenie
wto 19 maj 2009
mspanorama02.jpg Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Pod Lipą" w Sokołowie Młp.

Wersja do druku


Ferie 2009
wto 27 sty 2009
Ferie 2009 - Blok imprez kulturalno-sportowo-rekreacyjnych w MGOKSiR w Sokołowie Młp. Zobacz program ikona_doc.gif

Wersja do druku


Bezpłatne spotkanie informacyjno-konsultacyjne.
czw 20 lis 2008
mspanorama02.jpg Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Starostwa Powiatowego w Rzeszowie oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjno - konsultacyjne. Szczegóły obok w liście.

Wersja do druku


Budowa drogi ekspresowej S-19.
czw 13 lis 2008
Inwestor budowy drogi ekspresowej S-19 - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, Oddział‚w Rzeszowie, ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów, informuje, że Firma Arcadis Profil Sp. z o.o., ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa, Wykonawca projektu pn.: Kompleksowe przygotowanie do realizacji budowy drogi ekspresowej S-19 Kuznica Białostocka - Barwinek (granica Państwa), na odcinku Nisko (wązeł Zapacz)  początek obwodnicy Sokołowa Małopolskiego w ramach opracowywanej dokumentacji, organizuje w dniach:

Czytaj reszte...

Wersja do druku


Dni Sokołowa Małopolskiego.
wto 08 lip 2008
W dn iach 12 - 13 lipca 2008 roku odbędą się dni Sokołowa Małopolskiego. Szczegóły na plakatach.

Wersja do druku


Dofinansowanie i rozbudowa.
wto 19 lut 2008
Zadanie pn. "Rozbudowa i remont Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim", uzyskało dofinansowanie z Funduszu Promocji Kultury (środki pozostające w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego) w wysokości 400 000,00 zł. (czterysta tysiący złotych).

Wersja do druku


Idź do strony  1 2 3 ... 21 [22] 23 24
Kategorie aktualności