Polecamy

Przewodnik polsko-ukraińskiPrzewodnik polsko-angielski

HISTORIA ADMINISTRACJI
W GMINIE
SOKOŁÓW
MAŁOPOLSKI

Portal MapowyXI Międzypowiatowy Konkurs Kultury Muzycznej pod Patronatem Starosty Rzeszowskiego
wto 21 gru 2010
Fundacja Wspierania Edukacji Artystycznej w Sokołowie Małopolskim i Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Sokołowie Małopolskim wspólnie z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim po raz jedenasty przeprowadziły imprezę artystyczną pod nazwą Międzypowiatowy Konkurs Kultury Muzycznej. Konkurs odbył się 27 listopada 2010 roku w Sali Widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim. Punktualnie o godzinie 9.00 uczestników powitał gospodarz obiektu Jacek Piekiełek - dyrektor MGOKSiR w Sokołowie Małopolskim. Wymogi regulaminowe przypomniała uczestnikom pani Anna Wójcikiewicz - Prezes Fundacji Wspierania Edukacji Artystycznej. Przebieg przesłuchań nadzorował od strony organizacyjnej Grzegorz Wójcikiewicz - dyrektor Niepaństwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Sokołowie Małopolskim.

Czytaj reszte...

Wersja do druku


Daj sobie szanse
wto 21 gru 2010
W dniach od 5.11.2010 r. do 9.11.2010 r. Ośrodek Diagnostyczny Chorób Nowotworowych Fundacja SOS "Życie" w Mielcu, po nawiązaniu współpracy z Burmistrzem Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. mgr Andrzejem Ożóg, przeprowadziła bezpłatne badania profilaktyczne dla kobiet z terenu całej gminy i miasta: mammografia - dla kobiet w wieku od 50-69 lat i cytologia - dla kobiet w wieku 25-59 lat .Aby badaniem objąć jak największą liczbę kobiet Fundacja SOS "Życie" przygotowała imienne zaproszenia dla kobiet, które ukończyły wymagany wiek oraz informację o badaniach dla odczytania przez księży jak również umieszczenia informacji na tablicach ogłoszeń na terenie gminy przez osoby odpowiedzialne z ramienia urzędu. Imienne zaproszenia zostały doręczone kobietom z terenu gminy i miasta poprzez stażystów zatrudnionych w urzędzie oraz sołtysów. Sołtysi doręczyli zaproszenia nieodpłatnie. Gmina ze swej strony zapewniła transport cytomammobusu z Grodziska Dolnego do Sokołowa Młp. na plac urzędu, dostęp do prądu, wody oraz internetu. W celu sprawnego przeprowadzenia badań gmina zapewniła również pomoc przy rejestracji oddelegowując do pomocy stażystkę.
Dzięki współpracy z proboszczami wszystkich parafii z terenu gminy poprzez odczytanie informacji o badaniach, rozwieszeniu plakatów i ulotek oraz doręczeniu do kobiet imiennych zaproszeń przygotowanych przez fundację przez stażystów i sołtysów, badania cieszyły się dużym zainteresowaniem.
Z badań mammograficznych skorzystało 312 kobiet, z cytologiczych 96 oraz z kontrolnych badań USG 12 kobiet. Łącznie z badań skorzystało 312 kobiet, dziękując za udostępnienie badań na miejscu personelowi medycznemu, Panu Burmistrzowi, księżom , sołtysom i innym osobom, które włączyły się w powyższą akcję.
Profilaktyczne badania mamografii i cytologii były przeprowadzone już wcześniej tj. w 2008 roku i cieszyły się dużym zainteresowaniem. Stąd też Pan Burmistrz dołożył wszelkich starań aby takie badania były wykonywane częściej.
Genowefa Jabłońska

Wersja do druku


Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej
pon 06 gru 2010
RADA MIEJSKA W SOKOŁOWIE MŁP. informuje że w dniu 8 grudnia 2010 r. /środa/ o godz. 13:00 w sali Środowiskowego Domu Samopomocy w Sokołowie Młp. /ul. Rzeszowska 31/ odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Sokołowie Młp.

Porządek obrad:
 1. Złożenie ślubowania przez  Burmistrza
 2. Powołanie Radnych w składy Komisji
 3. Podjęcie uchwał
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 5. Sprawy różne i wolne wnioski
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Andrzej Pasierb

Wersja do druku


Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej
wto 30 lis 2010
RADA MIEJSKA W SOKOŁOWIE  MŁP. informuje, że w dniu  2 grudnia 2010 r.  /czwartek/ o godz. 13:00 w sali  klubowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. odbędzie się I sesja Rady Miejskiej w Sokołowie Młp. VI kadencji.
Porządek obrad:
I część
 1. Otwarcie sesji przez Radnego - Seniora.
 2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na Radnych i Burmistrza.
 3. Złożenie ślubowania przez Radnych.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej dla wyboru Przewodniczącego Rady.
 5. Wybór Przewodniczącego Rady.
II część
 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej dla wyboru Wiceprzewodniczących Rady.
 2. Wybór Wiceprzewodniczących Rady.
 3. Wybór Przewodniczących Komisji.
 4. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej V kadencji
mgr Wiesław Nykiel

Wersja do druku


Konkurs pod znakiem uśmiechu
pon 15 lis 2010

" .. Miej czas na uśmiech - to muzyka duszy"
Matka Teresa z Kalkuty
W dniu 23 października br. o godz. 10.00 w sali widowiskowej Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji rozpoczęły się eliminacje rejonowe Konkursu "Literatura i Dzieci - Uśmiechnij się" pod Patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego. Uczestnicy prezentowali utwory wybranego autora w formie: recytacji, inscenizacji, piosenki. Złożone zostały także prace plastyczne. Jury pracowało w składzie: przewodnicząca - Irena Łobos główny instruktor Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, Anna Wójcikiewicz muzykolog Niepaństwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Sokołowie Młp. oraz Grzegorz Wójcikiewicz Dyrektor Niepaństwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Sokołowie Młp.


Czytaj reszte...

Wersja do druku


Katolicki Teatr Edukacji z Krakowa w Sokołowie Młp.
pon 15 lis 2010
W poniedziałek 25 października br. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji gościł na swojej scenie Katolicki Teatr Edukacji pod patronatem Ks. Siemaszki z Krakowa. Profesjonalna czwórka aktorska przedstawiła dwie sztuki teatralne - Legendy Warszawskie oraz Baśń o Królowej Śniegu. Oba spektakle skierowane były do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z terenu GiM Sokołów Młp.

Czytaj reszte...

Wersja do druku


Koncert Wojskowej Orkiestry Garnizonowej
pią 12 lis 2010
Plakat

Wersja do druku


Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej
śro 27 paź 2010
RADA MIEJSKA W SOKOŁOWIE  MŁP. informuje, że w dniu 3 listopada 2010 r. /środa/ o godz. 12:00 w sali  klubowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Sokołowie Młp.
Porządek obrad:
 1. Funkcjonowanie Straży Pożarnych i Policji na terenie miasta i gminy.
 2. Informacja o działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, gospodarka odpadami, ochrona środowiska.
 3. Podjęcie uchwał.
 4. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 5. Informacja o pracy Burmistrza.
 6. Sprawy różne i wolne wnioski.
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Wiesław Nykiel

Wersja do druku


Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej
śro 27 paź 2010
RADA MIEJSKA W SOKOŁOWIE  MŁP. informuje, że w dniu  28 października 2010 r. /czwartek/ o godz. 13:00 w sali Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sokołowie Młp. w Sokołowie Młp. odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Sokołowie Młp.
Porządek obrad: Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Nienadówka.
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Wiesław Nykiel

Wersja do druku


Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej
pon 27 wrz 2010
Rada Miejska w Sokołowie Młp. informuje: że w dniu 29 września 2010 r.  / środa / o godz. 12:00 w sali  klubowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji  w Sokołowie Młp. odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Sokołowie Młp.
Porządek obrad :
Podjęcie uchwał :
- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej  Nr 1217R(182) Hucisko ? Nienadówka - Trzeboś oraz drogi powiatowej Nr 1370R (114) Nienadówka Trzebuska wraz z budową chodników", współfinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011".
- w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego,
- w sprawie zatwierdzenia zmiany Planu Odnowy Miejscowości Nienadówka.                                                                                                                                                                                                                                     Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Wiesław Nykiel

Wersja do druku


Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej
wto 07 wrz 2010
RADA  MIEJSKA W SOKOŁOWIE  MŁP. informuje, że w dniu  15 września 2010 r.  /środa/ o godz. 13:00 w sali  klubowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji  w Sokołowie Młp. odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Sokołowie Młp.
Porządek obrad:
 1. Informacja o realizacji budżetu gminy i miasta za 6 miesięcy br. - pozyskiwanie środków pozabudżetowych.
 2. Informacja o realizacji inwestycji.
 3. Podjęcie uchwał.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Informacja o pracy Burmistrza.
 6. Sprawy różne i wolne wnioski.
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Wiesław Nykiel

Wersja do druku


Projekt "W stronę klienta - nowa twarz administracji samorządowej" ma już rok!
pon 06 wrz 2010

Projekt realizowany w powiecie rzeszowskim przez Towarzystwo ALTUM, Programy Społeczno-Gospodarcze w partnerstwie z gminą Boguchwała przeprowadzany jest w naszym urzędzie już od 12-stu miesięcy. W okresie tym, pierwsza grupa pracowników urzędu została przeszkolona z zakresu tematów: "Zostań panem własnego czasu - jak skutecznie zarządzać czasem pracy", "Od pomysłu na projekt finansowany z EFS do jego realizacji. Zarządzanie zespołem projektowym", "Zasady współpracy samorządów z ngo", "Ustawa o finansach publicznych i jej praktyczne zastosowanie? oraz "Ustawa o ochronie danych osobowych i jej praktyczne zastosowanie". Przypomnijmy, że celem szkoleń jest poprawa jakości obsługi klientów, usprawnienie wykonywania zadań pod względem organizacyjnym, podniesienie jakości usług merytorycznych świadczonych przez JST oraz poprawa wizerunku urzędnika. Czy projekt odniesie oczekiwany skutek, dowiemy się już w październiku 2011 roku na konferencji podsumowującej. Co warto podkreślić ww. projekt, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przeprowadzany jest w także w powiatach: dębickim, lubaczowskim, łańcuckim, mieleckim oraz strzyżowskim.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet V. Dobre rządzenie Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej

Wersja do druku


"Wszystko co trzeba wiedzieć nauczyłem się w przedszkolu", czyli jak zadbać by moje dziecko rozwijało się wszechstronnie
pią 27 sie 2010
          Minął już rok od rozpoczęcia realizacji projektu unijnego "Wszystko, Co Trzeba Wiedzieć, Nauczyłem się w Przedszkolu" realizowanego w przedszkolach w Zespole Szkół Nr1 i Nr2 w Nienadówce. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1.


Czytaj reszte...

Wersja do druku


Informacja o akcji szczepienia lisów
pią 27 sie 2010
          Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rzeszowie uprzejmnie informuje, że w dniach 1-10 września 2010 r. zostanie przeprowadzona akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenie powioatu rzeszowskiego.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rzeszowie
Maria Domiszewska

Wersja do druku


Uroczysta msza św. Polowa w Turzy
śro 18 sie 2010
Plakat

Wersja do druku


Dni patrona parafii w Nienadówka
śro 18 sie 2010
Plakat

Wersja do druku


Pożegnanie lata 2010
śro 18 sie 2010
Plakat

Wersja do druku


Dożynki gminne - Sokołów Młp. 2010
śro 18 sie 2010
Plakat

Wersja do druku


Wielkie otwarcie przyrodniczego szlaku
śro 18 sie 2010
W sobotę, 4 września 2010 roku, na terenie Parku Etnograficznego w Kolbuszowej, ul. Wolska 36 odbędzie się festyn uświetniający otwarcie 300-kilometrowego Przyrodniczego Szlaku Puszczy Sandomierskiej. Rozpoczęcie o godzinie 13:00. Nadleśnictwa Kolbuszowa, Głogów, Rudnik, Mielec, Nowa Dęba, Urząd Miasta i Gminy w Kolbuszowej oraz Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, pomysłodawcy szlaku, zapraszają wszystkich na jego oficjalne otwarcie. Podczas festynu zostaną zaprezentowane pokazy kapel ludowych, rzemieślników oraz wykorzystania roślin leśnych wraz z degustacją potraw regionalnych. Ochotnicy będą mogli rywalizować w przygotowanych konkurencjach, np. przerzynka piłą "moja-twoja". Przewidziane są także wystawy i stoiska poświęcone edukacji przyrodniczej. To tylko kilka z licznych atrakcji przygotowanych na sobotnie popołudnie. Pragniemy wszystkich Państwa gorąco zaprosić do udziału, życząc udanej zabawy.
Plakat
Natalia Wrona

Wersja do druku


Ostrzeżenie o silnych burzach z gradem
pon 16 sie 2010
Nazwa biura: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW Oddział w Krakowie
OSTRZEŻENIE Nr 103
Zjawisko: Intensywne opady deszczu, Burze z gradem
Stopień zagrożenia: 2
Ważność: od godz. 15:00 dnia 16.08.2010 do godz. 07:00 dnia 17.08.2010
Obszar: Województwo podkarpackie
Przebieg: Od godzin popołudniowych przewiduje się wystąpienie burz, lokalnie z opadami gradu, podczas których opady deszczu wyniosą lokalnie 40-50 mm, a wiatr osiągnie w porywach do 70 km/h. Średni opad w okresie ważności prognozy wyniesie 20-35mm.
Skutki: Utrudnienia na terenach zurbanizowanych; utrudnienia komunikacyjne, lokalne podtopienia. Zakłócenia w pracy urządzeń elektrycznych, zagrożenie pożarowe; szkody w uprawach rolnych; zagrożenie życia od uderzenia piorunów; utrudnienia na terenach zurbanizowanych; utrudnienia komunikacyjne, lokalne zalania.
Uwagi: Brak.
Dyżurny Operacyjny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
Krzysztof Trala

Wersja do druku


Idź do strony  1 2 3 ... 21 [22] 23 24 25 26
Kategorie aktualności