Polecamy

Przewodnik polsko-ukraińskiPrzewodnik polsko-angielski

HISTORIA ADMINISTRACJI
W GMINIE
SOKOŁÓW
MAŁOPOLSKI

Portal MapowyObwieszczenie
pon 21 lut 2011

Obwieszczenie

Wersja do druku


Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej
pon 21 lut 2011
RADA MIEJSKA W SOKOŁOWIE MŁP. informuje, że w dniu  25 lutego 2011 r. (piątek) o godz. 13:00 w sali w sali klubowej Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Sokołowie Młp. Porządek obrad:
 1. Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok.
 2. Podjęcie uchwał.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o pracy Burmistrza.
 5. Sprawy różne i wolne wnioski.
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Andrzej Pasierb

Wersja do druku


Ferie 2011
czw 03 lut 2011
Karnawał zwany dawniej w Polsce zapustami rozpoczyna się w dniu Trzech Króli. Jest to okres zabaw, kuligów, bali. Kończy się on wraz z rozpoczęciem Wielkiego Postu. W czasie karnawału przypadają również ferie zimowe. Tradycją już się stało, że MGOKSiR właśnie w tym okresie organizuje liczne zajęcia dla dzieci i młodzieży. Przez cały okres ferii, tj. od 17 do 28 stycznia, Ośrodek proponował zajęcia sportowo-rekreacyjne w postaci tenisa stołowego, szachów, piłkarzyków, gier planszowych oraz bilarda. 17-18 stycznia dzieci brały udział w bloku zajęć edukacyjno-technicznym "Ferie z klockami". Podczas tych zajęć powstały z klocków konstrukcyjnych bardzo ciekawe modele robotów oraz futurystycznych pojazdów naziemnych. Konstrukcje były skomplikowane, ponieważ większość z nich posiadała ruchome części. Te dzieła z klocków można było podziwiać podczas wystawy, która trwała od 19 do 28 stycznia. Natomiast 20 stycznia dzieci brały udział w programie interaktywnym łączącym muzykę, zabawę, taniec i konkursy pt. "Rudi i Rita dookoła świata"?. Motywem przewodnim tego "przedstawienia" była podróż dookoła świata. Zielonowłosa Rita i lisek Rudii zabrali dzieci w taneczną podróż po krajach europejskich. Dzieci zwiedziły również Azję poznając jej mieszkańców i ich zwyczaje. Ta fascynująca podróż po kontynentach zakończyła się w Ameryce, do której dzieci dotarły wyimaginowanym samolotem zrobionym z kolorowej tkaniny. 24 stycznia, tuż przed Balem Karnawałowym, dzieci podczas zajęć zatytułowanych "Zrób karnawałową maskę" własnoręcznie wykonały dla siebie stroje oraz maski na to wielkie wydarzenie. 25 stycznia te kolorowe dzieła zostały wykorzystane podczas balu z wodzirejem. Punktem kulminacyjnym całych ferii w MGOKSiR był kulig, który odbył się 27 stycznia. Trasa biegła poprzez Trzebuskę i Hucisko. Część dzieci jechało saniami konnymi, pozostałe "zaprzęgiem traktorowym". Oczywiście przed taką podróżą dzieci wzmocniły się jedząc tradycyjny żurek zaserwowany w Zespole Szkół im. Św. Jadwigi Królowej w Trzebusce. Główny postój kuligu zlokalizowany był na obiekcie sportowym w Hucisku. Tam zorganizowane zostało pieczenie kiełbasek, lepienie bałwana oraz jazda na sankach dookoła stadionu. Za zaangażowanie i wsparcie przy organizacji kuligu MGOKSiR serdecznie dziękuje Edwardowi Buczakowi - Dyrektor Zespołu Szkół im. Św. Jadwigi Królowej w Trzebusce. Przez okres ferii odbywały się także projekcje bajek dla dzieci w różnym wieku. Regularnie na zajęcia w MGOKSiR uczęszczało około 50 dzieci w wieku od 6 lat.
Marek Kida

Wersja do druku


Zmienia się wizerunek urzędników w naszym powiecie!
wto 25 sty 2011

Przeszkolenie 495 pracowników urzędów gmin, miast oraz starostw z terenu 6-ciu powiatów województwa podkarpackiego z tematyki ostatnio znowelizowanych ustaw, komunikacji, zarządzania czasem, obiegu dokumentów i zasad współpracy z ngo, realizowania oraz rozliczania projektów współfinansowanych z EFS to tylko jeden z celów, którego osiągnięcie zakładał projekt realizowany również i w naszym powiecie przez Towarzystwo ALTUM, Programy Społeczno-Gospodarcze pn. "W stronę klienta" nowa twarz administracji samorządowej?.
Pomimo, iż projekt realizowany jest w terminie od 1 sierpnia 2009 r. do 31 października 2011 r., już dziś wiemy, że przynosi on oczekiwane rezultaty. Na chwilę obecną przeszkolonych zostało już (zgodnie z danymi podawanymi przez realizatorów) łącznie 553 pracowników administracji samorządowej, w tym również pracownicy naszego urzędu.
Jesteśmy przekonani, że uczestnictwo w projekcie "W stronę klienta" nowa twarz administracji samorządowej? zapoczątkuje nowy rozdział w relacji petent ? urzędnik a wartości takie jak: wysoka jakość świadczonych przez nas usług, sprawna obsługa, organizacyjny ład zostaną przez Państwa docenione.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet V. Dobre rządzenie Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej

Wersja do druku


Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej
pią 21 sty 2011
RADA MIEJSKA W SOKOŁOWIE MŁP. informuje, że w dniu 2 lutego 2011 r. (środa) o godz. 13:00 w sali w sali klubowej Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Sokołowie Młp.
Porządek obrad:
 1. Uchwalenie budżetu gminy i miasta na 2011 rok.
  - odczytanie projektu uchwały budżetowej,
  - odczytanie opinii poszczególnych Komisji Rady,
  - odczytanie opinii w sprawie projektu budżetu Komisji do Spraw Gospodarczych, Budżetu, Finansów i Rolnictwa,
  - odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej, przedstawienie stanowiska Burmistrza Gminy i Miasta w sprawie opinii Komisji do Spraw Gospodarczych, Budżetu, Finansów i Rolnictwa i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  - głosowanie nad uchwałą budżetową.
 2. Podjęcie uchwał.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na 2011 rok.
 5. Zatwierdzenie planów pracy Komisji na 2011 rok.
 6. Informacja o pracy Burmistrza.
 7. Sprawy różne i wolne wnioski.
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Andrzej Pasierb

Wersja do druku


Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej
śro 22 gru 2010
RADA MIEJSKA W SOKOŁOWIE MŁP. informuje: że w dniu 29 grudnia 2010 r. /środa/ o godz. 10:00 w sali Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Młp. odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Sokołowie Młp.
Porządek obrad:
 1. Podjęcie uchwał.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Sprawy różne i wolne wnioski.
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Andrzej Pasierb

Wersja do druku


XI Międzypowiatowy Konkurs Kultury Muzycznej pod Patronatem Starosty Rzeszowskiego
wto 21 gru 2010
Fundacja Wspierania Edukacji Artystycznej w Sokołowie Małopolskim i Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Sokołowie Małopolskim wspólnie z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim po raz jedenasty przeprowadziły imprezę artystyczną pod nazwą Międzypowiatowy Konkurs Kultury Muzycznej. Konkurs odbył się 27 listopada 2010 roku w Sali Widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim. Punktualnie o godzinie 9.00 uczestników powitał gospodarz obiektu Jacek Piekiełek - dyrektor MGOKSiR w Sokołowie Małopolskim. Wymogi regulaminowe przypomniała uczestnikom pani Anna Wójcikiewicz - Prezes Fundacji Wspierania Edukacji Artystycznej. Przebieg przesłuchań nadzorował od strony organizacyjnej Grzegorz Wójcikiewicz - dyrektor Niepaństwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Sokołowie Małopolskim.

Czytaj reszte...

Wersja do druku


Daj sobie szanse
wto 21 gru 2010
W dniach od 5.11.2010 r. do 9.11.2010 r. Ośrodek Diagnostyczny Chorób Nowotworowych Fundacja SOS "Życie" w Mielcu, po nawiązaniu współpracy z Burmistrzem Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. mgr Andrzejem Ożóg, przeprowadziła bezpłatne badania profilaktyczne dla kobiet z terenu całej gminy i miasta: mammografia - dla kobiet w wieku od 50-69 lat i cytologia - dla kobiet w wieku 25-59 lat .Aby badaniem objąć jak największą liczbę kobiet Fundacja SOS "Życie" przygotowała imienne zaproszenia dla kobiet, które ukończyły wymagany wiek oraz informację o badaniach dla odczytania przez księży jak również umieszczenia informacji na tablicach ogłoszeń na terenie gminy przez osoby odpowiedzialne z ramienia urzędu. Imienne zaproszenia zostały doręczone kobietom z terenu gminy i miasta poprzez stażystów zatrudnionych w urzędzie oraz sołtysów. Sołtysi doręczyli zaproszenia nieodpłatnie. Gmina ze swej strony zapewniła transport cytomammobusu z Grodziska Dolnego do Sokołowa Młp. na plac urzędu, dostęp do prądu, wody oraz internetu. W celu sprawnego przeprowadzenia badań gmina zapewniła również pomoc przy rejestracji oddelegowując do pomocy stażystkę.
Dzięki współpracy z proboszczami wszystkich parafii z terenu gminy poprzez odczytanie informacji o badaniach, rozwieszeniu plakatów i ulotek oraz doręczeniu do kobiet imiennych zaproszeń przygotowanych przez fundację przez stażystów i sołtysów, badania cieszyły się dużym zainteresowaniem.
Z badań mammograficznych skorzystało 312 kobiet, z cytologiczych 96 oraz z kontrolnych badań USG 12 kobiet. Łącznie z badań skorzystało 312 kobiet, dziękując za udostępnienie badań na miejscu personelowi medycznemu, Panu Burmistrzowi, księżom , sołtysom i innym osobom, które włączyły się w powyższą akcję.
Profilaktyczne badania mamografii i cytologii były przeprowadzone już wcześniej tj. w 2008 roku i cieszyły się dużym zainteresowaniem. Stąd też Pan Burmistrz dołożył wszelkich starań aby takie badania były wykonywane częściej.
Genowefa Jabłońska

Wersja do druku


Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej
pon 06 gru 2010
RADA MIEJSKA W SOKOŁOWIE MŁP. informuje że w dniu 8 grudnia 2010 r. /środa/ o godz. 13:00 w sali Środowiskowego Domu Samopomocy w Sokołowie Młp. /ul. Rzeszowska 31/ odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Sokołowie Młp.

Porządek obrad:
 1. Złożenie ślubowania przez  Burmistrza
 2. Powołanie Radnych w składy Komisji
 3. Podjęcie uchwał
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 5. Sprawy różne i wolne wnioski
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Andrzej Pasierb

Wersja do druku


Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej
wto 30 lis 2010
RADA MIEJSKA W SOKOŁOWIE  MŁP. informuje, że w dniu  2 grudnia 2010 r.  /czwartek/ o godz. 13:00 w sali  klubowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. odbędzie się I sesja Rady Miejskiej w Sokołowie Młp. VI kadencji.
Porządek obrad:
I część
 1. Otwarcie sesji przez Radnego - Seniora.
 2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na Radnych i Burmistrza.
 3. Złożenie ślubowania przez Radnych.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej dla wyboru Przewodniczącego Rady.
 5. Wybór Przewodniczącego Rady.
II część
 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej dla wyboru Wiceprzewodniczących Rady.
 2. Wybór Wiceprzewodniczących Rady.
 3. Wybór Przewodniczących Komisji.
 4. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej V kadencji
mgr Wiesław Nykiel

Wersja do druku


Konkurs pod znakiem uśmiechu
pon 15 lis 2010

" .. Miej czas na uśmiech - to muzyka duszy"
Matka Teresa z Kalkuty
W dniu 23 października br. o godz. 10.00 w sali widowiskowej Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji rozpoczęły się eliminacje rejonowe Konkursu "Literatura i Dzieci - Uśmiechnij się" pod Patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego. Uczestnicy prezentowali utwory wybranego autora w formie: recytacji, inscenizacji, piosenki. Złożone zostały także prace plastyczne. Jury pracowało w składzie: przewodnicząca - Irena Łobos główny instruktor Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, Anna Wójcikiewicz muzykolog Niepaństwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Sokołowie Młp. oraz Grzegorz Wójcikiewicz Dyrektor Niepaństwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Sokołowie Młp.


Czytaj reszte...

Wersja do druku


Katolicki Teatr Edukacji z Krakowa w Sokołowie Młp.
pon 15 lis 2010
W poniedziałek 25 października br. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji gościł na swojej scenie Katolicki Teatr Edukacji pod patronatem Ks. Siemaszki z Krakowa. Profesjonalna czwórka aktorska przedstawiła dwie sztuki teatralne - Legendy Warszawskie oraz Baśń o Królowej Śniegu. Oba spektakle skierowane były do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z terenu GiM Sokołów Młp.

Czytaj reszte...

Wersja do druku


Koncert Wojskowej Orkiestry Garnizonowej
pią 12 lis 2010
Plakat

Wersja do druku


Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej
śro 27 paź 2010
RADA MIEJSKA W SOKOŁOWIE  MŁP. informuje, że w dniu 3 listopada 2010 r. /środa/ o godz. 12:00 w sali  klubowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Sokołowie Młp.
Porządek obrad:
 1. Funkcjonowanie Straży Pożarnych i Policji na terenie miasta i gminy.
 2. Informacja o działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, gospodarka odpadami, ochrona środowiska.
 3. Podjęcie uchwał.
 4. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 5. Informacja o pracy Burmistrza.
 6. Sprawy różne i wolne wnioski.
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Wiesław Nykiel

Wersja do druku


Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej
śro 27 paź 2010
RADA MIEJSKA W SOKOŁOWIE  MŁP. informuje, że w dniu  28 października 2010 r. /czwartek/ o godz. 13:00 w sali Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sokołowie Młp. w Sokołowie Młp. odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Sokołowie Młp.
Porządek obrad: Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Nienadówka.
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Wiesław Nykiel

Wersja do druku


Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej
pon 27 wrz 2010
Rada Miejska w Sokołowie Młp. informuje: że w dniu 29 września 2010 r.  / środa / o godz. 12:00 w sali  klubowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji  w Sokołowie Młp. odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Sokołowie Młp.
Porządek obrad :
Podjęcie uchwał :
- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej  Nr 1217R(182) Hucisko ? Nienadówka - Trzeboś oraz drogi powiatowej Nr 1370R (114) Nienadówka Trzebuska wraz z budową chodników", współfinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011".
- w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego,
- w sprawie zatwierdzenia zmiany Planu Odnowy Miejscowości Nienadówka.                                                                                                                                                                                                                                     Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Wiesław Nykiel

Wersja do druku


Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej
wto 07 wrz 2010
RADA  MIEJSKA W SOKOŁOWIE  MŁP. informuje, że w dniu  15 września 2010 r.  /środa/ o godz. 13:00 w sali  klubowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji  w Sokołowie Młp. odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Sokołowie Młp.
Porządek obrad:
 1. Informacja o realizacji budżetu gminy i miasta za 6 miesięcy br. - pozyskiwanie środków pozabudżetowych.
 2. Informacja o realizacji inwestycji.
 3. Podjęcie uchwał.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Informacja o pracy Burmistrza.
 6. Sprawy różne i wolne wnioski.
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Wiesław Nykiel

Wersja do druku


Projekt "W stronę klienta - nowa twarz administracji samorządowej" ma już rok!
pon 06 wrz 2010

Projekt realizowany w powiecie rzeszowskim przez Towarzystwo ALTUM, Programy Społeczno-Gospodarcze w partnerstwie z gminą Boguchwała przeprowadzany jest w naszym urzędzie już od 12-stu miesięcy. W okresie tym, pierwsza grupa pracowników urzędu została przeszkolona z zakresu tematów: "Zostań panem własnego czasu - jak skutecznie zarządzać czasem pracy", "Od pomysłu na projekt finansowany z EFS do jego realizacji. Zarządzanie zespołem projektowym", "Zasady współpracy samorządów z ngo", "Ustawa o finansach publicznych i jej praktyczne zastosowanie? oraz "Ustawa o ochronie danych osobowych i jej praktyczne zastosowanie". Przypomnijmy, że celem szkoleń jest poprawa jakości obsługi klientów, usprawnienie wykonywania zadań pod względem organizacyjnym, podniesienie jakości usług merytorycznych świadczonych przez JST oraz poprawa wizerunku urzędnika. Czy projekt odniesie oczekiwany skutek, dowiemy się już w październiku 2011 roku na konferencji podsumowującej. Co warto podkreślić ww. projekt, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przeprowadzany jest w także w powiatach: dębickim, lubaczowskim, łańcuckim, mieleckim oraz strzyżowskim.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet V. Dobre rządzenie Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej

Wersja do druku


"Wszystko co trzeba wiedzieć nauczyłem się w przedszkolu", czyli jak zadbać by moje dziecko rozwijało się wszechstronnie
pią 27 sie 2010
          Minął już rok od rozpoczęcia realizacji projektu unijnego "Wszystko, Co Trzeba Wiedzieć, Nauczyłem się w Przedszkolu" realizowanego w przedszkolach w Zespole Szkół Nr1 i Nr2 w Nienadówce. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1.


Czytaj reszte...

Wersja do druku


Informacja o akcji szczepienia lisów
pią 27 sie 2010
          Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rzeszowie uprzejmnie informuje, że w dniach 1-10 września 2010 r. zostanie przeprowadzona akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenie powioatu rzeszowskiego.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rzeszowie
Maria Domiszewska

Wersja do druku


Idź do strony  1 2 3 ... 22 [23] 24 25 26 27
Kategorie aktualności