Polecamy

Przewodnik polsko-ukraińskiPrzewodnik polsko-angielski

HISTORIA ADMINISTRACJI
W GMINIE
SOKOŁÓW
MAŁOPOLSKI

Portal MapowyReferaty Urzędu Gminy i Miasta

 

Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.
tel. 17 7729019, 17 7729113, 17 7729045
ul. Rynek 1, budynek główny

Lp.StanowiskoPracownikPokójTelefon
1.Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Małopolskimgr Andrzej Ożóg5w. 1517 7729855
2.Skarbnik GminyTeresa Kołodziej17w. 3017 7729112
3.Radca Prawnymgr Marta Trzcińska - Kowalska
mgr Ewa Przybyło
4w. 14
4.Sekretarz Gminymgr Beata Szot10w. 41
5.Audytor wewnętrznymgr Alina Ożóg - Tyrała9w. 18
6.Z-ca kierownika Urzędu Stanu Cywilnegomgr Paweł Białek7w. 21

Referat Budżetu i Finansów, ul. Rynek 1

1.Inspektor ds. księgowościEmilia Surowiec17w. 26
2.Podinspektor ds. księgowościmgr Monika Lichota17w. 26
3.Młodszy referent ds. księgowościmgr Janusz Nizioł17w. 26
4.Inspektor ds. płac i obsługi komisji alkoholowejElżbieta Łyszczarz12w. 24
5.Inspektor ds. podatkówCzesława Kania14w. 34
6.Inspektor ds. podatkówMaria Puchalski14w. 34
7.Inspektor ds. podatkówHalina Warchoł14w. 34
8.Młodszy referent ds. podatkówmgr Sylwia Przybyło14w. 34
9.Inspektor ds. obsługi kasy UrzęduZofia Bednarz11w. 22

Referat Organizacji i Spraw Obywatelskich, ul. Rynek 1

1.SekretariatKatarzyna Bandura6w. 16
2.Młodszy referent ds. obsługi USC, ewidencji ludności i dowodów osobistychMaria Zdeb3w. 13
4.Inspektor ds. pracowniczych i informatykimgr inż. Jerzy Chorzępa12w. 25
5.ds. dodatków mieszkaniowych, kultury i zdrowia
ds. obronnych, obrony cywilnej, zarzadzania kryzysowego
mgr Jarosław Sroka8w. 29
6.Inspektor ds. podatku od środków transportowych i spraw wojskowychmgr inż. Maria Stopyra11w. 23
7.Młodszy referent ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych, archiwum i ochrony danych osobowychLilianna Wolińska1w. 10, 11
8.Inspektor ds. OSPKrystyna Ożdżyńska, Anna Sondejul.Rzeszowska 29a17 7729977

Referat Rozwoju Gospodarczego, ul. Rynek 1

1.Kierownik Referatumgr Grzegorz Dec7w. 21
2.Inspektor ds. budownictwa i planowania przestrzennegoMałgorzata Surowiec8w. 29
3.Inspektor ds. pozyskiwania funduszy unijnychmgr Paweł Białek7w. 21
4.Inspektor ds. gospodarki komunalnej, dróg i mostówmgr inż. Józef Niezgoda15w. 36
5.Inspektor ds. gospodarki komunalnej, dróg i mostówZofia Nycz15w. 36
6.Inspektor ds. gospodarki gruntamiMaria Cisek2w. 12

Referat Wodociągów i Kanalizacji, ul. Łazienna 7

1.Kierownik Referatumgr inż. Marek Pasierb 17 7729148
2.Młodszy referent ds. księgowościmgr Aneta Foryt 17 7720260
3.Specjalista ds. pracowniczych, płac i windykacji należnościJolanta Woś 17 7720260
4.KasjerMaria Falandys 17 7720260
5.Młodszy referent ds. wodno - kanalizacyjnychmgr Sylwia Marut
Łukasz Nizioł
 17 7729287
6.Inspektor ds. oczyszczalni i spraw energetycznych-----ul. Tysiąclecia17 7729813
7.Referent ds. administracyjnych i ekonomicznychMagdalena Wróbel 17 7729287
8.Referent ds. kontroli urządzeń pomiarowych i fakturowaniamgr Krzysztof Jurek Praca w terenie
9.Laborant-----SUW Turza, ul. Tysiąclecia17 772925217 7729813

Samodzielne stanowiska pracy, ul. Rynek 1

1.Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej i promocji GminyMaria Kucia9w. 18
2.Młodszy referent ds. rolnictwa, ochrony środowiska, gospodarki wodnej, działalności gospodarczej i handlumgr Stanisław Miazga16w. 38
3.Podinspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi i gospodarki ściekowej i obsługi strony urzędu na portalu Facebookmgr Monika Śliż16w. 38
4.Podinspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi i gospodarki ściekowej i sporów wodnychmgr Monika Jodłowska16w. 38