Referaty Urzędu Gminy i Miasta

 

Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.
tel. 17 7729019, 17 7729113, 17 7729045
ul. Rynek 1, budynek główny

Lp.StanowiskoPracownikPokójTelefon
1.Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Małopolskimgr Andrzej Ożóg5w. 1517 7729855
2.Skarbnik GminyTeresa Kołodziej17w. 3017 7729112
3.Radca Prawnymgr Marta Trzcińska - Kowalska9w. 18
4.Sekretarz Gminymgr Beata Szot10w. 41
5.Audytor wewnętrznymgr Alina Ożóg - Tyrała9w. 18
6.Kierownik Urzędu Stanu Cywilnegomgr Barbara Ożóg3w. 13

Referat Budżetu i Finansów, ul. Rynek 1

1.Inspektor ds. księgowościEmilia Surowiec17w. 26
2.Podinspektor ds. księgowościmgr Monika Lichota17w. 26
3.Inspektor ds. płac i obsługi komisji alkoholowejElżbieta Łyszczarz12w. 24
4.Inspektor ds. podatkówCzesława Kania14w. 34
5.Inspektor ds. podatkówmgr Lesław Gut14w. 34
6.Inspektor ds. podatkówMaria Puchalski14w. 34
7.Inspektor ds. podatkówHalina Warchoł14w. 34
8.Inspektor ds. obsługi kasy UrzęduZofia Bednarz11w. 22

Referat Organizacji i Spraw Obywatelskich, ul. Rynek 1

1.Podinspektor ds. obsługi sekretariatu i USCmgr Monika Jodłowska6w. 16
2.Inspektor ds. pracowniczych i informatykimgr inż. Jerzy Chorzępa12w. 25
3.Inspektor ds. dodatków mieszkaniowych, kultury i zdrowiaGenowefa Jabłońska11w. 23
4.Inspektor ds. podatku od środków transportowych i spraw wojskowychmgr inż. Maria Stopyra11w. 23
5.Inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej, zarzadzania kryzysowego oraz ds. gospodarki odpadami komunalnymiHalina Chorzępa16w. 38
6.Inspektor ds. ewidencji ludności i ochrony danych osobowychEwa Płoszaj1w. 11
7.Inspektor ds. dowodów osobistych i archiwumBarbara Piróg1w. 10
8.Inspektor ds. OSPKrystyna Ożdżyńska, Anna Sondejul.Rzeszowska 29a17 7729977

Referat Rozwoju Gospodarczego, ul. Rynek 1

1.Kierownik Referatumgr Grzegorz Dec7w. 21
2.Inspektor ds. budownictwa i planowania przestrzennegoMałgorzata Surowiec8w. 29
3.Inspektor ds. pozyskiwania funduszy unijnychmgr Paweł Białek7w. 21
4.Inspektor ds. gospodarki komunalnej, dróg i mostówmgr inż. Józef Niezgoda15w. 36
5.Inspektor ds. gospodarki komunalnej, dróg i mostówZofia Nycz15w. 36
6.Inspektor ds. gospodarki gruntamiZofia Wojdyła2w. 12
7.Inspektor ds. gospodarki gruntamiMaria Cisek2w. 12

Referat Wodociągów i Kanalizacji, ul. Łazienna 7

1.Kierownik Referatumgr Zofia Krauz 17 7729148
2.Specjalista ds. księgowościZofia Ożóg 17 7720260
3.Specjalista ds. pracowniczych, płac i windykacji należnościJolanta Woś 17 7720260
4.KasjerMaria Falandys 17 7720260
5.Specjalista ds. wodno - kanalizacyjnych- 17 7729287
6.Inspektor ds. oczyszczalni i spraw energetycznychmgr inż. Marek Pasierbul. Tysiąclecia17 7729813
7.Referent ds. administracyjnych i ekonomicznychMagdalena Wróbel 17 7729287
8.Referent ds. kontroli urządzeń pomiarowych i fakturowaniamgr Krzysztof Jurek Praca w terenie
9.LaborantJanina NiziołSUW Turzaul. Tysiąclecia17 772925217 7729813

Samodzielne stanowiska pracy, ul. Rynek 1

1.Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej i promocji GminyMaria Kucia9w. 18
2.Inspektor ds. rolnictwa, ochrony środowiska, gospodarki wodnej, działalności gospodarczej i handlumgr inż. Władysław Ciupak16w. 38
3.Młodszy referent ds. gospodarki odpadami komunalnymi i gospodarki ściekowejmgr Monika Śliż16w. 38