WiadomośćProjekt parasolowy
(Kategoria: Różne)
Dodane przez admin
wto 03 sty 2017


Informuje się mieszkańców gminy Sokołów Małopolski, że projekt parasolowy dotyczący dofinansowania instalacji kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych i kotłów na biomasę znajduje się obecnie na 11 miejscu listy rezerwowej, co oznacza, że na ten moment nie uzyskał dofinansowania. Przystąpienie do realizacji projektu będzie zależało od tego o ile dodatkowo zostanie zwiększona kwota przeznaczona na dofinansowanie dla projektów z listy rezerwowej, w tym również projektu Gminy Sokołów Małopolski. Decyzje w tej sprawie zapadną prawdopodobnie na początku przyszłego roku.

Link z informacją Marszałka Województwa Podkarpackiego

Jednocześnie informuje się, że Gmina rozpoczyna dokonywanie zwrotów pieniędzy (kwot 100 zł) wpłaconych przez mieszkańców w ramach projektu.

Osoby, które dokonały przelew z własnych rachunków bankowych otrzymają zwrot na rachunek, z którego pieniądze wpłynęły na konto Gminy.

Osoby, które dokonywały przelewu za pośrednictwem Banku Spółdzielczego w Sokołowie Młp. proszone są o wzięcie dowodu osobistego i odbiór pieniędzy w kasie Urzędu Gminy w godzinach od 8:00 do 15:00 w poniedziałki i od 8:00 do 13:00 od wtorku do piątku.
 
 
 
Informuje się mieszkańców gminy Sokołów Małopolski, że nadal jest możliwość składania deklaracji uczestnictwa w projekcie, w ramach którego w gospodarstwach zainstalowane będą mogły być z dofinansowaniem mikroinstalacje: kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, kotłów na biomasę Dofinansowanie może wynieść realnie 80 % !!!
Plakat

Deklaracja i szczegółowe informacje w załączonych dokumentach.

Przedłuża się termin składania deklaracji do 9 stycznia 2017 r.

Z dniem 12-01-2017 r. informuje się mieszkańców Gminy, że tworzy się listę rezerwową uczestników projektu. Deklaracje uczestnictwa można jeszcze składać do dnia 23 stycznia 2017 r. W przypadku zaistnienia miejsc na liście podstawowej, po weryfikacji złożonych do 9 stycznia deklaracji , do projektu zakwalifikują się osoby z listy rezerwowej. Osoby, które złożyły deklaracje do 9 stycznia informuje się, że należy niezwłocznie dokonać wpłaty kwoty 100 zł na weryfikację deklaracji gospodarstwa i dobór parametrów instalacji. W załączeniu wzór blankietu wpłaty. Blankiety można również odebrać w Urzędzie Gminy, pok. 7. Wpłat należy dokonywać na poczcie, w banku, lub przelewem internetowym, zgodnie z wzorem blankietu.

Informuje się osoby deklarujące uczestnictwo w projekcie parasolowym Gminy Sokołów Małopolski, że Gmina Sokołów Małopolski złożyła wniosek o dofinansowanie projektu do Marszałka Województwa. Wpłaty sto - złotowe na audyty przechowywane są na depozytowym rachunku bankowym Gminy. Wykonywanie audytów w gospodarstwach uzależnia się od tego, czy wniosek o dofinansowanie zostanie zaakceptowany przez Marszałka. Jeśli wniosek nie uzyska dofinansowania, Gmina zwróci pieniądze wpłacone na audyt.INFORMUJE SIĘ WSZYSTKIE OSOBY, KTÓRE ZŁOŻYŁY DEKLARACJĘ, W TYM DO 23 STYCZNIA 2017 R., ŻE POWINNY DOKONAĆ WPŁATY KWOTY 100 ZŁ. NAJPÓŹNIEJ DO 30 STYCZNIA 2017 R.

Z dniem 30-01-2017 r. informuje się, że są jeszcze miejsca w projekcie i do dnia 02. 02. 2017 r. można składać deklaracje uczestnictwa w projekcie, jednakże należy jednocześnie ze złożeniem deklaracji uiścić opłatę, o której mowa w regulaminie - 100 zł. Blankiet wpłat można pobrać w Urzędzie Gminy razem z deklaracją, lub wpłacić przelewem internetowym zgodnie z zamieszczonym niżej blankietem wpłat.

BLANKIET WPŁATY

Źródło: Sokołów Małopolski
( http://www.sokolow-mlp.pl/news.php?extend.457 )