WiadomośćRealizacja projektu
(Kategoria: Różne)
Dodane przez admin
śro 05 kwi 2017


Gmina Sokołów Małopolski realizuje projekt

"CYFRYZACJA URZĘDU GMINY I MIASTA W SOKOŁOWIE MAŁOPOLSKIM ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI"

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, Oś. Priorytetowa II Cyfrowe Podkarpackie, Działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług.

CEL PROJEKTU: POPRAWA WARUNKÓW FUNKCJONOWANIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY SOKOŁÓW MŁP. POPRZEZ WDROŻENIE E-USŁUG PUBLICZNYCH I ZAPEWNIENIE ICH UŻYTKOWANIA PRZEZ SZEROKĄ GRUPĘ INTERESARIUSZY DO 30.09.2018 R.

Przedmiot przedsięwzięcia obejmuje:
 1. Zakup usług oraz wartości niematerialnych i prawnych w celu budowy i aktualizacji e-usług wraz z integracją i konfiguracją,
 2. Zakup infrastruktury sprzętowej niezbędnej do wdrożenia e-usług,
 3. Wdrożenie, testowanie i uruchomienie 15 e-usług, w tym 13 na 4 poziomie e-dojrzałości, tj.:
 • e-płatność - podatek rolny od osób fizycznych
 • e-płatność - podatek rolny od osób prawnych
 • e-płatność - podatek od nieruchomości od osób fizycznych
 • e-płatność - podatek od nieruchomości od osób prawnych
 • e-płatność - podatek leśny od osób fizycznych
 • e-płatność - podatek leśny od osób prawnych
 • e-płatność - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • e-płatność - podatek od środków transportu
 • e-deklaracja odpady - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • e-zaświadczenie podatki - wydanie zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego, użytków rolnych z systemów podatkowych
 • e-zaświadczenie księgowość - wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub zaleganiu w podatkach
 • usługa e-powiadamiania - moduł komunikacyjny w obszarze A2B i A2C,
 • e-płatność - opłata za fakturę z tytułu dostawy wody i odprowadzanie ścieków
 • e-odczyt - wprowadzenie odczytu wodomierza i dostarczanie faktur z tytułu dostawy wody i odprowadzanie ścieków
 • e-dziennik - umożliwi sprawne i szybkie zarządzanie procesem edukacyjnym, umożliwi prowadzenie analiz i tworzenie raportów o postępach w nauce, osiąganych wynikach, frekwencji, itp.

Całkowita wartość projektu: 2 183 201,85 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 1 854 888,53 PLN

www.mapadotacji.gov.plŹródło: Sokołów Małopolski
( http://10.0.20.10/news.php?extend.475 )